Tilbage til SGV forside

Hit Counter


Ang. Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Inge Schlebaum

Nyt fra formanden.

            April 2018

                       

Formandens beretning.

Endnu et år er gået i SGV. Der er afholdt flg. aktiviteter, sommerlejr, netværksmøder, støtte/kontaktordning, hvor vi fortiden har 2 personer, der benytter tilbuddet. På grund af for få tilmeldte aflyste vi jule turen.

Bestyrelsen i SGV har deltaget i venne/familiedage, Sydgårdens 30 års jubilæum, Eriks afskedsreception med efterfølgende fest om aftenen. Vi har haft kursus i den motiverende samtale.

Vi har ikke i bestyrelsen haft det store held med fondssøgning. Dette betyder at vores økonomi ikke tillader at betale kørsel til bestyrelsesmedlemmer.

Vi har forsøgt os med kontingent kampagne. Desværre virker det ikke til at motivere ret mange medlemmer til at betale 125 kr. til SGV årligt. De medlemmer der betaler, er oftest de samme, der ønsker at deltage i sommerlejr.

Flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer er kommet enten i uddannelse eller fået fast arbejde, hvilket jo i sig selv er glædeligt. Dette har dog betydet at 4 medlemmer ønsker at udtræde af bestyrelsen. Alice og undertegnede ønsker dog at fortsætte i støtte/kontaktordningen.

Jeg har intet skrevet om SGV’s fremtid, da det bliver en generalforsamlings afgørelse.

Til slut vil jeg takke for den tillid, der har været vist mig som formand for SGV’ bestyrelse. Jeg har været glad for at være med i perioden, men af personlige og arbejdsmæssige årsager afgår som formand og som ordinær bestyrelsesmedlem.

Nuværende formand for Sydgårdens Venners bestyrelse

Inge Schlebaum

                                   

Indkaldelse til generalforsamling i Sydgårdens Venner

Lørdag 28. april 2018 kl. 14 i kursuslokale på Sydgården.

 

 

           

 

                      November 2017

Efter 30 år på Sydgården stopper Erik Hansen som centerleder d. 1. december 2017. I den anledning er der reception på Sydgården d. 24. november fra kl. 13 TIL 16 og fest for inviterede om aftenen. Vi fra Sydgårdens Venners bestyrelse er inviteret til begge dele og ser frem til en bevægende afsked med Erik Hansen.

Erik har jo været med fra starten og Sydgårdens unikke behandlingsmetode af misbrugere er hans værk. En ny centerleder, en kvinde denne gang, er ansat og starter d. 1. december. Navnet er Susanne Dahl, en kvinde med solid faglig viden og indsigt i misbrugsbehandling og indgående kendskab til ledelse. Medarbejderne på Sydgården fortsætter og Sydgårdens bestyrelse har valgt en ny til at overtage Eriks plads ud fra, at ånden på Sydgården med schematerapi skal fortsætte og behandlingstilbuddet skal følge med udviklingen i behandling af misbrugere.

Vi i Sydgårdens Venners bestyrelse vil savne Erik i vores arbejde, men glæder os til samarbejdet med Susanne Dahl. Her takker vi Erik Hansen officielt for hans kæmpe arbejde og visioner for Sydgårdens behandlingsform af misbrugere og ønsker ham et velfortjent otium som pensionist.

Sommerferie/lejr i uge 29.

Om Sydgårdens Venners sommerlejr 2017

Vores sommerlejr i 2017 blev afholdt ved Vejle fjord i en spejderlejr. Vi var i gennemsnit 25 voksne og børn i løbet af ugen. Flere havde telte med, så der var fin plads indendørs i sovesalene. Som de andre år kom folk og blev enten alle dage eller de dage de kunne afse.

Sydgården var traditionen tro inviteret til at besøge os torsdag og fik en hyggelig dag/aften ved bålet. Desværre var vores sommer ikke begunstiget med det bedste vejr i år, så derfor fik vi ikke udnyttet kanoerne fuldt ud, dog blev der arrangeret både oplevelsesture væk fra lejren samt gåture i området. Jeg tror alle, der deltog, havde en dejlig ferie oplevelse. Lejren næste år er planlagt, det bliver også i uge 29. Flere oplysninger følger i 2018.

Støtte/kontaktfunktion for nylig udskrevne fra Sydgården og pårørende.

Vi har stadig tilbuddet med støtte i den svære tid efter Sydgården, både til misbrugere og pårørende. I perioder er vi flere, der har 2 ugentlige samtaler med brugere af vores tilbud. Som alt andet i livet, er der også her succes historier, men nogle mennesker, er ikke klar til at slippe misbruget helt, efter misbrug i mange år. Hvis vores kontakt med misbrugere/pårørende skal virke efter hensigten, er der en ting, der er meget betydningsfuldt, og det er viljen til at forlade misbruget. Nogle misbrugere synes det er flovt og skamfuldt at tage tilbagefald. Dog er det betydeligt værre at benægte det og ikke have modet til at rejse sig igen. Derfor er ærlighed et omdrejningspunkt i vores arbejde. Hvis dette ikke eksisterer, er det spild af brugerne og vores tid. Måske er vi ikke den rette hjælp og derfor vil vi henvise til de professionelle behandlere.

Vi i bestyrelsen har haft en supervisions dag med terapeut Dorte for at blive bedre til det arbejde. Vi havde en udbytterig dag og fortsætter vores tilbud. Terapeuterne på Sydgården kan fortælle om tilbuddet, desuden bestræber vi os i at deltage i venne/familiedage samt har foldere til at ligge på Sydgården. Her på hjemmesiden har vi præsenteret os.

Se dette link: Støtte & Hjælp folderen

 Netværksmøder på Sydgården.

Netværksaftener

Netværksmøderne på Sydgården er stadig et tilbud, der kører en gang om måneden. Ole er tovholder på det. Møderne har ikke den store deltagelse, men de der deltager, udtaler altid, at de har haft et udbytterigt møde. Tidligere har jeg efterlyst ideer til emner, der vil interessere flere. Jeg ved udmærket, at afstanden kan hindre mange i at deltage en hverdags aften og at indskrevne på Sydgården har en travl dag, men alligevel er emner og ideer meget velkomne.

Økonomi.

Vores arbejde i Sydgården koster lidt og vi er meget afhængige af at søge fonde. Desværre er det blevet sværere at søge fondene, da de alle stiller forskellige krav op, bl.a. kontingent betaling. Hvis vi ser på antallet at brugere af vores facebook gruppe er vi mange, men når vi ser på indbetaling af medlemskab, der er 125 kr. årligt, er det sparsomt.

Jeg vil gerne opfordre alle, der sympatiserer med det arbejde, der laves i Sydgårdens Venner til at betale de 125 kr. om året, ikke kun hvis man deltager i den årlige lejr, juletur eller generalforsamling. Vi i bestyrelsen arbejder ulønnet og på frivillig basis, dog vil vi gerne have dækket kørselsudgifter på laveste takst. I dette halve år har vi ikke haft mange bestyrelsesmøder, bl.a. på grund af manglende penge.

Hvis der sidder nogle mennesker, der er dygtige til fondssøgninger, vil vi meget gerne modtage hjælp. Vi er ved at opgive lysten, fordi denne del ikke fungerer for os. Derfor meld jer, hvis I kan hjælpe os med denne nødvendige del af arbejdet.

Brug eventuelt dette link hvis I vil hjælpe os: Bliv medlem

Slut for denne gang. Det er et stykke tid siden, jeg har skrevet til hjemmesiden. Har personligt fået fast arbejde på 37 timer ugentligt indenfor socialpsykiatrien og har 2 timers kørsel hver dag. Dette begrænser også min tid og energi. Dog kan energien findes, hvis jeg ikke hele tiden støder mod "fondsmuren".

Inge Schlebaum

 

 

Maj 2017

        En stor tak til Sydgården fordi de har bevilliget Sydgårdens Venners bestyrelse 6000 kr. til den kommende sommerlejr tur.

 

      

        April 2017

Vores generalforsamling 8. april 2017 blev vel afviklet og min formandsberetning kan læses her: Formandsberetning

Regnskabet 2016 blev vedtaget og jeg blev valgt 2 år frem som formand, mens vores kasserer Anne-Grethe Jensen blev valgt for et år, fordi formanden og kasserer skal vælges forskudt ifølge vedtægterne.

Bestyrelsesmedlem Kasper Jørgensen blev valgt for 2 år og som nyt bestyrelsesmedlem kom Laila Paulsen ind valgt for et år.

Uwe Matzen fortsætter som næstformand. Bestyrelsesmedlem Alice Riis fortsætter som ansvarshavende for Støtte & Hjælp funktionen. Bestyrelsesmedlem Ole Simonsen fortsætter som ansvarshavende for vores Netværksaftener og Kasper Jørgensen vil som ansvarshavende for arkiverne sammen med Uwe få ryddet op i arkiverne.

 

Fremtidsvisioner for arbejdet i Sydgårdens Venners Bestyrelse.

 

Frem for alt ønsker jeg, at vi kan bevare de gode tiltag, vi på nuværende tidspunkt har i bestyrelsesarbejdet. Dette afhænger af, om vi har bestyrelsesmedlemmer nok til at udføre arbejdet. Uden penge går det heller ikke. Mit store ønske og håb er, at alle bestyrelses medlemmer bliver oplært og får mod på at søge fonde, så vores tiltag kan realiseres økonomisk.

Vi er repræsenteret i bestyrelsen med en pårørende. Mit ønske er, at flere pårørende har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og her også i vores underudvalg, bl.a. støtte/kontakt funktionen, men også meget gerne i de øvrige aktiviteter, vi har.

Jeg kunne ønske mig en funktion under støtte/kontakt funktionen, hvis opgave kunne være støtte og hjælp til mennesker, der tager tilbagefald. Jeg mener ikke, vi skal gå aktivt ind i arbejdet, da vi der har professionelle. Tænker vi kan lytte og henvise til hjælp. Det kræver, at vi får kendskab til andre muligheder end Sydgården, laver en ide mappe, måske geografisk, hvor de enkelte har mulighed for gratis hjælp, der hvor de bor.

Et tidligere tiltag i Sydgårdens Venners Bestyrelse har været børnene. Specielt børn op til 14 år er der ikke mange tilbud til. Det vi kan tilbyde på nuværende tidspunkt er deltagelse gratis i vores sommerlejr og jule tur. Tidlige har der været afholdt weekend kurser på Sydgården med professionelle og underholdning for børnene. Børn er de store tabere i misbrugs familier, det ville være dejligt, hvis vi kunne være med til at bryde den sociale arv.

I det kommende år skal vi dygtiggøre os i bestyrelsen. Sydgårdens bestyrelse bevilligede os et flot beløb på 30.000 kr. Vi skal have planlagt kursus, indhold og deltagelse. Vi skal genoptage supervision i støtte/kontakt funktions rollen med de såkaldte ”Dorte dage”.

Flere medlemmer har efterlyst Sydgårdsnetværk mere geografisk. Det ville også være dejligt, men det kræver folk de forskellige steder i landet, der vil være med. Mange misbrugere benytter sig på nuværende tidspunkt af AA, NA møder med mere. De er også et fint supplement, vi kan tage det vi kan bruge. Tanken bag disse møder har udspring i Minnesota metoden og de kan være svære at omsætte i forhold til behandling på Sydgården.

Ved at deltage i familie/venne dage, netværksaftener på Sydgården samt afholde vores møder på Sydgården håber jeg ,vi spreder kendskabet til Sydgårdens Venners Bestyrelse og derved får flere medlemmer i Sydgårdens Venner. Vi får også et sted til vores foldere med fysisk placering på Sydgården.

Vores synliggørelse udadtil er Sydgårdens Venners hjemmeside, hvor også folk udenfor vores fællesskab har adgang. Derudover har vi vores lukkede SGV facebook gruppe, hvor alle medlemmer kan ytre sig.

Generalforsamlingen sluttede kl. 16 og jeg takkede for gode drøftelser og god orden.

 

Næste orientering vil blandt andet handle om vores årlige sommerlejr, som vi håber mange vil deltage i. Pårørende, tidligere misbrugere og deres børn er hjertelig velkomne.

Formand for Sydgårdens Venner

Inge Schlebaum

Fotoet er fra sidste års Sommertur til Bakkevæld.

 

Februar 2017 (Glyngøre d. 21. februar 2017)

Vi er nu 4 støtte/kontakt personer på misbrugssiden og stadig en til pårørende. Find dem her: Støtte & Hjælp folderen

For tiden har vi 3 personer, der benytter sig af vores tilbud. Vi har tæt samarbejde med Sydgården, der taler med misbrugerne og henviser til vores hjemmeside, hvor misbruger kan se hvem vi er, ligeledes kan pårørende få hjælp igennem hjemmesiden.

Vi er startet op med at deltage på skift i familie/vennedagene på  Sydgården. Netop på denne fantastiske dag har vi mulighed for personligt at møde folk og fortælle om vores arbejde og hvad vi kan tilbyde af hjælp. Vi får også en personlig gevinst ved at deltage i familie/vennedagene. Den intense dag er  med til at give os indsigt i det hårde arbejde, der venter hele familien/vennerne og misbrugeren når opholdet er slut. Vi har netop på denne dag også fået flere nye medlemmer i Sydgårdens Venner.

Der har været meget diskussion om netværksaftnerne på Sydgården. De bliver organiseret af Ole den første mandag i måneden med forskellige oplægsholdere. Der er ikke altid den store tilslutning til møderne. Vi har tænkt forskellige muligheder ind for at få flere med, også folk der er i behandling.

Vi oplyser på Sydgården og på hjemmesiden, at de bliver afholdt og har hørt misbrugerne om, der er emner, de er specielt interesserede i. Vi har samtidig en viden og erfaring fra vores eget ophold, at vi efter den daglige terapi faktisk er fyldt op. En del misbruger bruger også aftner til at tage til AA - og NA møder.

Misbrugere kommer fra hele landet og for mange af os er der lang transport til Haderslev for at deltage i en netværksaften. Vi er også indstillet på at afholde netværksaftner andre steder i landet udover på Sydgården, men det kræver hjælp fra folk ude i landet. Vi er for tiden 6 medlemmer i bestyrelsen og har alle arbejde ved siden af og kan ikke påtage os ekstra opgaver på den front for tiden. Vi fastholder netværksmøderne på Sydgården, da vores erfaring er, at de der deltager får et godt udbytte med fra møderne.

Vores juletur blev med lille tilslutning i år. Flere blev ramt af sygdom i sidste øjeblik. Vi der var i Ribe på juletur havde en dejlig dag. Hvad der sker i år er endnu ikke planlagt.

Sommerferielejren bliver som sædvanlig i uge 29, starter lørdag i uge 28 og slutter lørdag i uge 29. Vi skal til Vejle i år. Der kommer snart mere information og beskrivelse af stedet. Men jeg vil sige, I kan glæde jer. Igen i år gælder det at egen betaling på 25 kr. dagligt udover kontingent 125 kr. årligt.  Selve lejren søger vi fonde til. Det er en hyggelig, oplevelsesrig tur, hvor vi alle arbejder sammen om at få en dejlig ferie.

Fredag d 24. februar holder Sydgården 30 års jubilæum og vi fra Sydgårdens Venners bestyrelse er inviteret med og glæder os til at deltage i festen, der holdes på Sydgården.

Vi afholder generalforsamling i Sydgårdens Venner d 8. april kl. 13:30. Dagorden kommer senest 3 uger før generalforsamlingen, samt hvilke medlemmer der er på valg. Vi håber på stor tilslutning og nye mennesker, der har lyst og mod på at deltage i bestyrelses arbejde.

Vi har fået lavet mapper til nye medlemmer, hvor alt relevant arbejde omkring bestyrelsesarbejdet er sat ind. Det har taget tid at lave det. De gamle medlemmer af bestyrelsen arbejdede efter de gamle retningslinjer, men for os forholdsvis nye skulle vi også sættes ind i den og give vores besyv på arbejdet. Men det bliver en dejlig fornemmelse at kunne aflevere en mappe til nye medlemmer af bestyrelsen.

       Husk I altid er velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller lignende.

Link til Bestyrelsen

På Sydgårdens Venners Bestyrelse

Formand Inge Schlebaum

Januar 2017

I 2016 (november) fik Sydgårdens Venner 2 bevillinger til arbejdet i foreningen. Vi er meget glade for disse, som gør det muligt at få realiseret nogle af de tiltag, bestyrelsen har planer om eller er ved at realisere.

Den ene bevilling blev givet af Nordslesvigske Kvindeforening, hvor næstformanden i Sydgårdens Venners bestyrelse Uwe modtog 15.000 kr. (fotoet herunder)

Foto: Uwe

Den anden bevilling på 30.000 kr. kom fra Sydgårdens bestyrelse og gives til dygtiggørelse af Sydgårdens Venners bestyrelse eller som der står i bevillingsteksten: Uddannelse/dygtiggørelse af støtte- og kontaktpersoner i Sydgårdens Venner regi alt efter den beslutning Sydgårdens Venners bestyrelse måtte træffe.

Klik her: Støtte & hjælp for at læse nærmere om dette tiltag.

Sydgårdens bestyrelse understreger, at bevillingen ikke skal bruges til sociale formål som sådan. Pengene er tænkt som en hjælp til arbejdet med at få støtte og hjælp til nyudskrevne og pårørende til misbrugere organiseret på en betryggende måde og medvirke til, at det frivillige ulønnede arbejde ikke bliver en økonomisk byrde for støtte- og kontaktpersonerne.

Sydgårdens Venners bestyrelse vil også i 2017 fortsætte med at søge fonde så ikke blot støtte og hjælp kan tilbydes men også andre aktiviteter ud over Sommerlejr og Netværksaftener, der så vidt mulig afholdes første mandag i hver måned, hvor både indskrevne på Sydgården, deres pårørende og tidligere indskrevne og deres pårørende samt pårørende til misbrugere og interesserede er hjertelig velkomne. Det eneste krav er, at man møder op upåvirket af stemningsændrende stoffer.

Netværksaftenerne har som regel en oplægsholder og et emne, som deltagerne frit kan bruge eller lade være i den efterfølgende forhåbentlig udbytterige samtale. Deltagelse er gratis og foregår normalt på Sydgården, Åbenrå Landevej 120 lidt syd for Haderslev centrum og starter kl. 19

 

Klik her: Fordele og omkostninger ved at være pårørende for at læse om vores afholdte Netværksaften i januar.

 

Vi er 6 medlemmer i Sydgårdens Venners bestyrelse. Vi afholder fast 4 bestyrelsesmøder årligt og udover det kan vi fastsætte yderligere møder og mailer og taler sammen. Den gamle bestyrelse fik 3 nye medlemmer til generalforsamlingen i 2016.

Når der kommer nye medlemmer, kommer der også mange nye ideer. Vi forsøger ikke at påtage os mere nyt, end vi kan overskue. Den gamle bestyrelse har tidligere også haft mange gode tiltag, som grundet en lille bestyrelse, ikke fortsat kunne realiseres. Den gamle bestyrelse havde noget de kaldte støttekorps for nyudskrevne og pårørende. Vi har taget den del op igen og givet den et nyt navn ”Støtte/Kontakt person” for nyudskrevne og pårørende. Klik på dette link Støtte & hjælp  for at læse nærmere om det. For tiden har vi tre, der benytter sig af tilbuddet.

Vi er glade for at være kommet i gang netop med den del, da vi (tidligere misbrugere), selv har erfaret, at specielt den første tid hjemme, kan være meget svær. Vi kan som støtte/kontakt personer bidrage med de erfaringer, vi har gjort samt være aktiv lyttende og give gode råd, hvis det er det, der spørges efter.

Vi skelner meget kraftigt mellem det arbejde terapeuterne laver på Sydgården og det vi kan bidrage med. Terapeuterne på Sydgården samarbejder med os på den måde, at de er med til at formidle kontakten til os. Senere, når vi får penge til det, vil vi også gerne benytte os af det tilbud, den tidligere bestyrelse har haft om supervisionskursus med Dorthe, som er kontaktpersonen mellem Sydgården og Sydgårdens Venner.

Vi har faste punkter til vores møde hver gang og der bliver skrevet referat og sat i mappe på Sydgården. Referatet bliver ikke gengivet her, men jeg vil forsøge løbende at orientere om vores arbejde.

Vi har brug for penge løbende. Bestyrelsesarbejdet er uden betaling, men omvendt skal bestyrelsesmedlemmer heller ikke have udgifter i forbindelse med arbejdet, så vi skal have penge til dækning af transport udgifter samt lidt fortæring under vores møder. Derudover kommer vi til at få brug for penge til vores nye tiltag.

Vi har også revisorudgifter og andre udgifter i forbindelse med arbejdet. Regnskab bliver ført på rette vis og vi er alle ansvarlige for overholdelse af budgettet.

Jeg vil efter hvert bestyrelsesmøde lave et kort referat om tiltag i bestyrelsen og hvis der ellers er noget der er relevant for vores hjemmeside.

 

Sydgården (foto: Klaus J Vilhelm)

Link til Sydgårdens egen hjemmeside. Klik her:

 

 

Arkiv:

Orientering 2016

Orientering 2015

Orientering 2014

Orientering 2013

Orientering 2012

Orientering 2011

Orientering 2010

Orientering 2009

Orientering 2008

Orientering 2007

Orientering 2006

Når en grundig gennemgang af  Sydgårdens Venners arkivalier er foretaget, vil årene 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 og 2000, hvor Sydgårdens Venner blev stiftet, blive lagt ud ovenfor.

Tilbage til SGV forside

Tilbage til top