Besøgstæller:

 

Hit Counter

Sydgårdens Venner

Støtteforening for Pårørende og Misbrugere

Aabenraa Landevej 120

6100 Haderslev S.

Ny redigering:

30-01-2019

Hjælp til Selvhjælp

Afhængig?

 

 

 

 

 

Formål:

 

At styrke og støtte misbrugere i at være afholdende og  forebygge tilbagefald.

 

     At styrke og støtte pårørende til misbrugere i egen vækst og udvikling og forebygge medafhængighed.

   

Alle misbrugere - uanset om de er aktive eller afholdende - og deres pårørende kender til angst, desperation,  magtesløshed, sorg, tvivl og vrede. De fleste kender også til følelsen af at stå alene med det hele og til behovet for hjælp.

 

I Støtteforeningen Sydgårdens Venner kan vi mødes, dele vores tanker, følelser, behov, viden og erfaringer. Vi forsøger hjælper hinanden og os selv til at leve "Det Gode Liv" og møde dets udfordringer, glæder og sorger uden misbrug af alkohol og andre stemningsændrende stoffer.

 

Sydgårdens Venner (SGV) blev stiftet den 28. oktober år 2000 med blandt andet det formål at støtte beboere under  behandling og deres pårørende, udskrevne beboere og deres pårørende og pårørende til aktive misbrugere samt være kontaktled mellem foreningens medlemmer og Sydgården.

 

Andre mål er blandt andet at etablere fælles netværk, hvor der er mulighed for at knytte nye relationer, danne sine egne netværk og deltage i forskellige aktiviteter arrangeret af Sydgårdens Venner og Sydgården.

 

 

Målgrupper:

* Afholdende misbrugere med/uden behandling

* Voksne pårørende til afholdende/aktive misbrugere

* Børn og unge til afholdende/aktive misbrugere

 

Aktiviteter:

 

Netværksaftener

 

 

 

 

Netværksaftener afholdes så vidt muligt hver måned og den første mandag i en ny måned. Aftenerne starter som regel på Sydgården kl. 19:00 og indledes normalt med en sang.

 

Forskellige oplægs- og foredragsholdere - inviteret af Sydgårdens Venner - mødes med beboere på Sydgården, tidligere misbrugere og ikke mindst pårørende til misbrugere (aktive/tidligere/i behandling) for i fællesskab at få en forhåbentlig god og interessant aften sammen.

 

 Støtte & hjælp

 


* At støtte den udskrevne i afholdenhed

* At forebygge tilbagefald

* At give akut krisehjælp i kontakt med Sydgården

* At udvide misbrugerens sunde netværk og fremme kontakten til Sydgården

 

Kontaktpersonerne består af udskrevne misbrugere, som har været ædru/clean i mindst halvandet år.

 


* At støtte pårørende til misbrugere i at have ret til at vælge eget liv

* At yde akut krisehjælp

* At støtte pårørende i at tage ansvar for eget liv

* At øge livskvaliteten og troen på sig selv

* At støtte den pårørende i at opbygge et (nyt) netværk

 

Kontaktpersonerne har været igennem en udviklingsproces, der gør dem i stand til at forstå betydningen af den pårørendes rolle i helbredelsen af misbrugeren.

 

 

Sociale Arrangementer

 


* At udvikle og styrke det sociale samvær mellem børn og unge og voksne

* At fremme forståelsen mellem misbrugere og pårørende

* At udvikle den enkeltes netværk og kontaktflade

 

Hver sommer tilstræber Sydgårdens Venner at arrangere en telt eller hyttetur af en uges varighed og hvert efterår er det næsten en tradition at få en hyttetur stablet på benene.

Det er også lykkedes med velvillig assistance fra Sydgården og frivillige at arrangere en grillfester, sommerfester og andre aktiviteter på Sydgårdens område.

Andre arrangementer som f. eks. et julearrangement kan også komme på tale.

 

Generelt står sociale arrangementer for tiltag, der kan give deltagerne mulighed for at lære sig selv og andre bedre at kende, udveksle erfaringer, slappe af og hygge sig med hinanden og meget mere.

 

Projekt: Børn og Unge

 

http://www.sydgaardens-venner.dk/1011-individualisme_small1.jpg

 

(Kurser for børn og unge)

 

Formål:


* At støtte børn og unge i personlig vækst og udvikling.

* At give børn og unge en indsigt i, hvad det betyder at være vokset op i en familie med problematikker af 

   dysfunktionel karakter.

* At hjælpe børn og unge til at turde åbne sig i en gruppe, hvor de andre umiddelbart forstår dem og får oplevelsen af

   ikke at være alene.

* At børn og unge får muligheden for at tale med andre om deres fælles problemer og give dem betydning.

 

Siden begyndelsen af 2007 er det lykkedes at afholde kurser for børn og unge. Erfaringerne fra disse viser, at det kan lade sig gøre at få børn og unge til at interessere sig for:

 

Selvværd

Tanker, følelser og selvopfattelse

Funktionelle og dysfunktionelle familier

Roller og familiemønstre

 

Meningen er at få stadig flere kontakter med børn (6 - 12 år) og unge (12 - 20 år), tage dem alvorligt og fokusere på, at det er barnet og den unge, det hele handler om.

Dygtige terapeuter leder kurserne og varer normalt en enkelt dag (kl. 9 - 15) og kurserne er uafhængige af hinanden og gratis at deltage i.

 

  

Bliv medlem af SGV

Du bliver medlem af SGV ved at indbetale kr. 125,00 på SGV's bank konto nr. 0994 4458090386.

Medlemskabet er personligt og omfatter derfor ikke hele husstanden.

 

Komplet navn, adresse og eventuel e-mail-adresse skal oplyses foreningen.

Husk, at børn og unge under 18 år tilbydes gratis medlemskab.

Gratis indmeldelse af børn/unge skal pga. registerloven ske til foreningen.

 

 

Med venlig hilsen

  Sydgårdens Venner

Foreningens hjemsted er:

Sydgården, Aabenraa Landevej 120, 6100 Haderslev.

 

Næstormand:  Inge Schlebaum

E-mail: Ingeschlebaum@gmail.com

 

Link til: Bestyrelsen

 

Tilbage til SGV forside