KJVG 5.4.2010 og 11.1.2017

Sydgårdsgrupper i Danmark

Mange tidligere misbrugere, der har været i behandling på Sydgården, har fundet ud af, at selvhjælpsgrupper er en af vejene frem, hvis man vil  forblive misbrugsfri.

Inspireret af "konceptet" på Sydgården har nogle så etableret selvhjælpsgrupper med navnet 'Sydgårdsgruppe' for at markere, at gruppen forsøger at arbejde efter de ideer, metoder og retningslinjer, som Sydgården benytter sig af. På den måde opstår en gruppe sommetider spontant og let andre gange efter møjsomt benarbejde og slid.

Nogle grupper holder længe. Andre må nedlægges, fordi ildhu, ildsjæle og opbakning forsvinder. Det er naturligt men ikke desto mindre trist.

I alle tilfælde ønsker Sydgårdens Venner at støtte og hjælpe ethvert tiltag, som kan gavne den enkeltes kamp mod tilbagefald eller ligefrem "tilbagevalg". Sydgårdssproget er her en del af "konceptet".

Ved at spørge ind til, forholde sig til sig selv og andre og turde åbne sig og være ærlig, kan vi måske komme videre. Det vil sige at nå frem til en rimelig dagligdag og gennem deltagelse i en Sydgårdsgruppe eller anden selvhjælpsgruppe få delt dagligdagens store og små hændelser. De negative såvel som de positive.

Anonyme Alkoholikere arbejder også på den måde og jeg har her oplevet få stor glæde, håb og styrke på min vej mod helbredelse for en lidelse, der er meget svær at have med at gøre. Alkohol, medicin og stoffer kan så let misbruges og en alvorlig afhængighed opstå, uden at jeg opdager og erkender det.

På Sydgården lærte jeg at konfrontere mig selv med mit misbrug og langsomt over tid lærte jeg at håndtere de mange forskellige situationer, der hos mig udløser trang til at misbruge. I dag knapt 12 år senere kan jeg fungere i dagligdagen uden alkohol og jeg er meget taknemmelig for, at Sydgården bibragte mig redskaber til at håndtere trang og risikosituationer. Derfor kan jeg kun anbefale at komme med i en selvhjælpsgruppe, en Sydgårdsgruppe eller deltage i en anden sammenhæng, der kan hjælpe og støtte en i at forblive ædru og clean.

Klaus J. Vilhelm

 

En Sydgårdsgruppe kan dannes hvis blot 3 eller flere enes om det. Mødetider og hyppighed er op til gruppen selv. Man er selvstyrende og har selv ansvaret.

 

Hvis en gruppe ønsker det, kan de her på Sydgårdens Venner Hjemmeside "annoncere" deres mødested og tider. Det er frivilligt og det eneste, der kræves, er at man retter skriftlig henvendelse (e-mail) til Sydgårdens Venners formand med de nødvendige oplysninger om gruppens eksistens. Det vil sige:

                Hvad hedder gruppen?

                Hvor holder den til?

                Hvor tit mødes I?

                Hvornår og hvor?

Eventuelt kan man angive en kontaktperson med nødvendige oplysninger om, hvordan man kontakter vedkommende.

Sender man via e-mail eller almindelig post disse oplysninger til formanden for Sydgårdens Venner, vil han eller hun sørge for, at gruppens oplysninger bliver lagt ud på Sydgårdens Venners hjemmeside som et link, enhver kan klikke på.

Formandens e-mail adresse er: ingeschlebaum@gmail.com

Almindelig post adresse:

Sydgårdens Venner

Aabenraavej 120

6100 Haderslev

 

Tilbage til SGV forside

Tidligere Sydgårdsgrupper (arkiv)