IS/KV 8.10.2018

Dagsorden og referat.

Ekstraordinær generalforsamling i Sydgårdens Venner

Lørdag d. 29. september 2018 fra kl. 14 på Sydgården.

 

Tilstede: Morten Riis, Kasper Jørgensen, Uwe Matzen, Alice Riis Sørensen, Ole Simonsen og Inge Schlebaum.

Afgående formand Inge Schlebaum byder velkommen og understreger at tidsfristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er overholdt. Derefter går vi videre til dagsorden.

1.      Valg af referent: Inge

2.      Valg af dirigent: Uwe

Uwe har haft telefonisk kontakt med Søren Henrik, der gerne vil opstille til bestyrelsen. Morten fortæller han også gerne vil opstille.

Anne-Grete har meddelt at hun gerne vil fortsætte som kasserer og Uwe meddeler han også ønsker at fortsætte.

      Inge har meddelt at hun ikke ønsker genvalg som formand.

     Fungerende bestyrelsesmedlemmer, Alice, Anne-Grete, Kasper, Laila, Uwe har inden den

     ekstraordinære generalforsamling meddelt at de ikke ønsker genvalg.

3.      Valg af bestyrelse: Morten meddeler at han stiller op som formand i samarbejde med bestyrelsen.

Alice, Kasper, Uwe og Inge meddeler at de gerne vil fortsætte i bestyrelsen med Morten som formand.

Laila har meddelt at hun ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.

 

Vi har fået mundtlig bekræftelse på at Anne-Grete og Søren Henrik vil stille op til bestyrelsen, men eftersom de ikke er fysisk tilstede holdes der en lille pause og den afgående formand og den afgående næstformand tjekker vedtægterne ang. valg.

 

Mødet starter igen efter 15 min. pause. Vedtægterne bliver læst højt og uddelt. Der kan kun opstilles til bestyrelsen, hvis der foreligger en skr. fuldmagt mindst 14 dage før generalforsamlingen, eller ved fysisk fremmøde.

 

Valg til bestyrelsen: Morten, Uwe, Alice, Kasper og Inge bliver valgt. Ole bliver siddende i bestyrelsen.

 

Efter en pause konstitueres bestyrelsen

Morten bliver valgt til formand

Inge bliver valgt til næstformand

Kasper bliver valgt til kasserer.

 

Alice er fremover ansvarlig for støtte/kontakt ordningen

Uwe for det sociale, herunder sommer tur

Ole for netværksaftner

 

4.      Stillingtagen til suppleanter: Eftersom ikke flere mødte op, er der ingen suppleanter valgt.

 

5.      Intern revisor er Morgens K. Bestyrelsen vil spørge Mogens om han i stedet vil være ekstern revisor, da vi ønsker at fjerne intern revisor, da vi har en kasserer.

 

Ang. økonomien bliver bestyrelsen enige om at formand og næstformand er ansvarlig for økonomien. Tegner bestyrelsen økonomisk og betaler regninger.

 

Formand foreslår at vi fremadrettet kun har en konto og fordeler pengene efter aktiviteter på bestyrelsesmødet.

 

Uwe sørger for at få den afgående kasserers materiale.

 

Næste møde bliver d. 3. november kl. 13 på Sydgården. Hovedpunkt er økonomi.

Dagsorden følger.

 

Referent Inge Schlebaum

 

Obs rettelser eller andet skal gives senest en uge efter modtagelse af referat.