KVG 21.03.2009

 

 

Personlige værdier

Mette Toft Nissen Psykolog / Gruppeleder / Cand. psych.

Ansat på Sydgården holdt oplæg over temaet: Personlige værdier

Netværksaftenen mandag 2. marts 2009                                                                                                              Referat ved Anne-Grethe Jensen

Mette startede med, hvad værdier er, betydning af værdierne og hvad det betyder ikke at have kontakt med eller komme i konflikt med sine værdier. Hun kom ikke mindre vigtigt ind på betydningen af at finde og leve efter de værdier, der inderst inde er vores egne og ikke de værdier/normer, som er tillærte.

Værdiområder kan være forskellige for os i det private kontra arbejdslivet og intime situationer. For eksempel hvilke værdier vægter jeg i et parforhold? Her gav deltagerne selv bud på, hvilke værdier der kan være tale om. Værdier findes blandt andet også i forældreskab, venskab, fritidsliv og borgerskab.

Nogle bud på værdier:

Når der opstår konflikter imellem værdier, kan det være vigtigt ærligt at vælge, hvilken værdi jeg sætter højest. For eksempel værdien i at have tid med familien kontra værdien i at tage en ekstra tørn på arbejdet/blive længere ved behov. Der blev stillet spørgsmål om disse værdier alle var positive? Hvis nu værdien: 'Ikke at arbejde' er højest, er det så negativt? Mettes svar var nej, for så har du valgt at vægte noget andet som for eksempel familien som din værdi.

Hvad betyder værdier for mig? Hvad hvis jeg ikke er i kontakt/bevidst om mine værdier eller ikke kan få dem opfyldt? I så fald kan jeg risikere at ende med et misbrug som en flugtvej. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om mine værdier. Det kan også være nødvendigt at ændre på værdierne, hvis det ikke er realistisk at få dem opfyldt eller de strider mod hinanden. Et eksempel er at få værdien 'stor personlig frihed' til at forliges med værdien af 'at indgå i et parforhold'.

Efter oplægget og snak delte Mette papir og blyant ud til os alle, så vi kunne lave en øvelse i at få kontakt med vores egne værdier. Opgaven gik ud at skrive vores egen nekrolog ud fra 4 spørgsmål. De to første spørgsmål skulle tage udgangspunkt i det liv, vi lever i dag.

  1. Hvad kunne du frygte en nærtstående kunne sige ved din begravelse?

  2. Hvad ville personen tænke men ikke sige højt?

  3. Skriv en mindetale til dig selv, som den ville være, hvis du havde levet dit liv ud fra dine inderste værdier?

  4. Formuler 1 - 2 sætninger til din gravsten, som du sætter værdi i stod der?

Det var for mig en svær opgave og en stærk oplevelse. Når jeg ser på mine notater, ved jeg, at det er et område, jeg må arbejde videre med. Dels er der værdier, jeg kan se, jeg skal have bedre fat i. Dels er der værdier, jeg ikke har fat i endnu. Der blev af flere deltagere også givet udtryk for, at det havde været svært og nogle havde ikke kunnet få nedfældet noget. Indholdet blev ikke drøftet i den store forsamling, men vi havde fortalt det til hinanden to og to.

Mette rundede af med, hvordan vi kan komme i kontakt med og leve med vores værdier:

Find værdierne i dig selv. Bryd dem i småstykker og tag et skridt ad gangen, så de langsomt bygges op.

Herefter sagde vi farvel og tak for et godt oplæg til Mette og mødtes efter pausen til en god snak om, hvad værdier er og hvad de betyder for os.

Tak til alle for en god oplevelse og til Mette for et godt indlæg.

Anne-Grethe Jensen

Tilbage til Netværksaftener

  Tilbage til SGV Forsiden