KJVG09.01.2017

Orientering fra Formanden 2016 (arkiveret 24. januar 2017)

 

Ud over: Årets juletur med Sydgårdens Venner

Nyt fra formanden!

 

Vi er 6 medlemmer i Sydgårdens Venners bestyrelse. Vi afholder fast 4 bestyrelsesmøder årligt og udover det kan vi fastsætte yderligere møder og mailer og taler sammen. Den gamle bestyrelse fik 3 nye medlemmer til generalforsamlingen i 2016. Desværre måtte David Hedegaard trække sig igen, men vi håber han får tid og lyst til senere at bidrage med sine ideer og kompetencer.

Når der kommer nye medlemmer, kommer der også mange nye ideer. Vi forsøger ikke at påtage os mere nyt, end vi kan overskue. Den gamle bestyrelse har tidligere også haft mange gode tiltag, som grundet en lille bestyrelse, ikke fortsat kunne realiseres. Den gamle bestyrelse havde noget de kaldte støttekorps for nyudskrevne og pårørende. Vi har taget den del op igen og givet den et nyt navn ”Støtte/Kontakt person” for nyudskrevne og pårørende. Klik på dette link Støtte & hjælp  for at læse nærmere om det. For tiden har vi to, der benytter sig af tilbuddet.

Vi er glade for at være kommet i gang netop med den del, da vi (tidligere misbrugere), selv har erfaret, at specielt den første tid hjemme, kan være meget svær. Vi kan som støtte/kontakt personer bidrage med de erfaringer vi har gjort samt være aktiv lyttende og give gode råd, hvis det er det, der spørges efter.

Vi skelner meget kraftigt mellem det arbejde terapeuterne laver på Sydgården og det vi kan bidrage med. Terapeuterne på Sydgården samarbejder med os på den måde, at de er med til at formidle kontakten til os. Senere når vi får penge til det, vil vi også gerne benytte os af det tilbud, den tidligere bestyrelse har haft om supervisionskursus med Dorthe.

Vi har faste punkter til vores møde hver gang og der bliver skrevet referat og sat i mappe på Sydgården. Referatet bliver ikke gengivet her, men jeg vil forsøge løbende at orientere om vores arbejde. Vores næste møde, den 23. november, skal vi alle oplæres i fondssøgning. Anne-Grete, kasserer i Sydgårdens Venner, har været foregangskvinde for fondssøgning tidligere. Uwe har hvert år stået for søgning af fonde til hans ansvars områder: sommerlejr og juletur.

Vi har brug for penge løbende. Bestyrelsesarbejdet er uden betaling, men omvendt skal bestyrelsesmedlemmer heller ikke have udgifter i forbindelse med arbejdet, så vi skal have penge til dækning af transport udgifter samt lidt fortæring under vores møder. Derudover kommer vi til at få brug for penge til vores nye tiltag.

Vi har også revisorudgifter og andre udgifter i forbindelse med arbejdet. Regnskab bliver ført på rette vis og vi er alle ansvarlige for overholdelse af budgettet.

Jeg vil efter hvert bestyrelsesmøde lave et kort referat om tiltag i bestyrelsen og hvis der ellers er noget der er relevant for vores hjemmeside.

Knus fra

Formand for Sydgårdens Venner

Inge Schlebaum

 

Oktober I 2016

I forbindelse med den meget vellykkede sommerlejr 2016 (læs her hvordan den gik: Bakkevæld), vil jeg lige orientere om følgende:

Sydgårdens Venners sommer lejre ligger altid i uge 29. I år er den allerede bestilt til 2017 og bliver ved Vejle, starter lørdag i uge 28. Når vi nærmer os tidspunktet, kommer der mere information. Ingen behøver deltage hele ugen. Det koster 25 kr. i egen betaling for voksne (tilskud til kosten). Resten bliver der søgt fonde til, så en billig ferieform.

Jeg glæder mig allerede til 2017, har tidligere skrevet, at netop lejr turen har givet mig mod på ferie igen. Efter Sydgården var jeg nervøs for ferier og helligdage, da det var der, jeg tog tilbagefald. Jeg har nu oplevet, at ferie og hygge ikke behøver at betyde misbrug og erfaret at jeg får meget mere ud af det hele uden at dope mig.

I år turde jeg tage på ferie på Kreta med mine strikke veninder en uge. Jeg kendte på forhånd formlen, nemlig meget hygge med alkohol og havde forberedt mig på total eksponering i en uge. Ud af 9 piger var der 2, der kun drak et enkelt glas ad gangen. Jeg vidste, at jeg måtte trække mig nogle gange og valgte at sige det på forhånd. Havde hjemme fra planlagt nogle ture jeg gerne ville på. På nær en var vi flere af sted på turene, blandt andet en gåtur ned ad bjerget i Samaria Kløften.

Jeg havde en fantastisk ferie og oplevede alt uden hangs over og det vigtigste af alt var, at jeg lærte, at jeg kunne stole på mig selv. Følte ikke på et eneste tidspunkt, at det var synd for mig, at jeg ikke kunne nyde den gode vin og andre alkoholiske drikke. Drak mange fantastiske frisk pressede juicer og masser af vand, når det gik højt blev det med bobler.

August 2016

Hvorfor blive medlem af Sydgårdens Venner?

Alle der har haft berøring med Sydgården, enten som brugere eller pårørende, behandler eller lign. kan søge om at blive medlem af Sydgårdens Venner. Foreningens formål er at støtte udskrevne beboere og pårørende efter endt behandling og være kontaktled mellem foreningens medlemmer og Sydgården.

Det første år efter du er udskrevet betales intet kontingent, derefter følgende beløb årligt: 125 kr.

Foreningen vil gerne være medvirkende til at udvikle det gode afholdende liv.

Jeg vil beskrive, hvad medlemskab af Sydgården Venner har betydet for mig:

Under min behandling på Sydgården deltog jeg i Sydgårdens Venners Netværks møder og mødte her andre misbrugere, der fortalte om deres erfaringer, også med livet efter behandlingen. Jeg deltog også i Sydgårdens Venners årlige jule tur, men det der kom til at betyde mest for mig, var sommerferie turen.

At komme hjem og praktisere sit liv uden daglige hjælpere kan være noget af en prøvelse. Følelsen af at være hjemme og der er fred, går hurtigt over og dagligdagen melder sig med krav og regler. Mennesker fra ens netværk synes måske, det er stærkt gået at gøre noget ved sin ulykkelige situation, men nyhedens interesse forsvinder og deres liv kører videre, som det var før ens egen behandling.

Der er mange hurdler, hvor det er naturligt at falde tilbage på misbrug, der melder sig. Mange helligdage, ferier, fester med videre, der skal opleves på en anden måde. En af mine mange tilbagefalds risikoer var ferie. Hvad laver folk i deres ferie? Hygger med venner og slapper af og drikker.  Jeg var ikke efter ½ år hjemme klar til at deltage i ferie med mine veninder, hvor vi lejede sommerhus og også opsøgte muligheder i de områder, vi var. Hver eftermiddag var konceptet også drikke vin og blive småberusede. Den eksponering i en uge ville sætte mig på større prøve, end jeg turde på det tidspunkt.

Jeg tilmeldte mig i stedet Sydgårdens Venners ferietur på lejrskole ved Kolding. Det blev en fantastisk oplevelse. Vi fordelte de praktiske opgaver og havde masser af tid til fælles og egne interesser. Hver aften bål  med snobrød, pølser, skumfiduser med mere. Jeg lærte nye mennesker at kende og oplevede også, at en ferie uden stemningsændrende stoffer kunne være virkelig dejlig.

Sydgårdens Venners Sommerlejr tur i 2016 uge 29 er i år på en lejrskole på Limfjords øen Mors. Den er handicap venlig og ligger i naturskønne omgivelser med adgang til fjorden med bademuligheder. Der er plads til 52 mennesker og gode muligheder for at slå telte op. Nykøbing by ligger ca. 3 km væk, en charmerende by med gode indkøbs muligheder. Jesperhus Blomsterpark, hvor der også er svømmehal og bowling. grænser næsten op til lejren.  Øen Mors har en meget flot afvekslende natur. Turen er så billig, at alle har mulighed for at deltage. Børn og pårørende er meget velkomne.

Foto af lejrskolen Bakkevæld

Sydgårdens venner har også en lukket gruppe på FaceBook. Det er et fint sted til meddelelser og delinger af, hvorledes livet efter Sydgården forløber. For mig er det også en god mulighed for at bevare tilknytningen til et sted, der har betydet så meget for mit nye liv.

Håber dette giver inspiration til at blive medlem af SGV

Inge Schlebaum

Formand for Sydgårdens Venners bestyrelse

Om Inge

 

 

Juni 2016 (Af tidligere formand Anne-Grethe Jensen)

Den 10. april afholdt Sydgårdens Venner den ordinære generalforsamling og efter eget ønske trak jeg mig som formand, da jeg fandt, det var tiden til at nye kræfter kom til. Denne orientering er altså den sidste fra mig, før den ny formand Inge Schlebaum tager over. Velkommen til Inge og de andre nye i bestyrelsen, som nu er fuldtallig igen og en stor tak til alle, jeg har arbejdet sammen med som formand.

Jeg fortsætter som kasserer i den ny bestyrelse og vi har lige holdt det første bestyrelsesmøde, som lovede godt for fremtiden, hvor nye ideer i samarbejde med vi "gamles" erfaringer forhåbentlig kan bidrage til en fortsat aktiv og positiv udvikling i Sydgårdens Venner.

På mødet deltog også Mogens, som gav gode råd omkring dokumentation til regnskab, budget og andre vigtige forhold. Tak for det. Uwe har været flittig med ansøgninger om støtte til Sommerlejren i år og tak for støtte; både den der er givet og den, der gives. En opdateret oversigt over sponsorer vil blive udarbejdet og placeret i vores link: Sydgårdens Venner siger TAK til ...

Facebook varetages af Uwe, mens vores hjemmeside fortsat vil blive opdateret af Klaus, der har sagt ja til at fortsætte det gode arbejde sammen med formanden og den nye bestyrelse.

Vi ser frem til Sydgårdens Venners Sommerlejr, der i år er udvidet til en hel uge. (Mandag 18. juli - søndag 24. juli). Turen går til Mors, nærmere betegnet:

Bakkevæld

Tilmelding snarest mulig via Uwe (Telefon: 4032 4365). Oplys gerne, hvor mange I kommer (voksne og børn).

Med ønsket om mange deltagere til sommerlejren og en god sommer for alle.

Anne-Grethe

Afgået formand for Sydgårdens Venner - Støtteforening for pårørende og misbrugere

Foto af strandkanten ved Bakkevæld

 

Februar 2016

Kære medlemmer af Sydgårdens Venner.

Så er tiden snart kommet til år 2016 generalforsamling i Sydgårdens Venner. Jeg vil benytte lejligheden til at sige farvel og tak for mange gode år i Sydgårdens Venner. Jeg føler ikke længere at have drivet og er glad for, at der står nye kræfter parat til at tage over.

Som det vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen er Uwe villig til at fortsætte det flotte arbejde med det sociale i vores forening. Ole vil også godt fortsætte med at være ansvarlig for de vigtige Netværksaftener, som han trofast har sørget for kunne afholdes så vidt muligt den første mandag i hver ny måned. Men jeg håber og beder til, at flere vil arbejde med i foreningens bestyrelse og hjælpe ikke blot Uwe og Ole, men også Inge Schlebaum, som har erklæret sig villig til at lade sig opstille som formandsemne for Sydgårdens Venner på årets generalforsamling.

Generalforsamlingen er Sydgårdens Venners højeste myndighed og jo flere medlemmer, der møder op, des bedre kan det give den valgte formand og bestyrelsen et solidt grundlag at arbejde ud fra. 125 kr. for et medlemskab af støtteforeningen er jo ikke en herregård. Men det er endnu vigtigere, at vore medlemmer ikke blot passivt lader bestyrelsen gøre alt arbejdet. Det ville være dejligt, hvis medlemmerne, som det skete i 2015, aktivt bidrager til, at Sydgårdens Venner kan leve op til formålsparagraffen i foreningen, nemlig:

At støtte beboere og udskrevne samt deres pårørende og andre pårørende til misbrugere af alkohol og andre stemningsændrende stoffer og at være kontaktled mellem foreningens medlemmer og Sydgården.

Netværk er måske det skjulte nøgleord i formålsparagraffen. Ikke blot et netværk i form af Facebook og andre computerkrævende internet muligheder, men også i det direkte møde mellem mennesker, ansigt til ansigt, hvor vi ved at lytte til hinanden og tale med hinanden, formår at åbne op for det, vi alle har brug for, nemlig at blive hørt og set, så vi føler, at vi ikke er alene med og i tilværelsen.

Et netværk man kan støtte sig til, hente hjælp fra og bidrage til. Vores Netværksaftener på Sydgården er sådant et tilbud. Her kan man uden at være tvunget til det, knytte kontakter og måske vedligeholde disse efter mødet.

Det allervigtigste er nok, at vi tør dele vores liv med andre også uden for Facebook regi. Kom derfor til Sydgårdens Venners generalforsamling og vore Netværksaftener, så vi sammen kan støtte hinanden i at realisere formålet med Sydgårdens Venner.

Angående datoen for generalforsamlingen, så er den valgt, fordi vi har lyttet til dem, som alligevel er på Sydgården i forbindelse med weekendkursus. Håber vi alle ses søndag 10. april 2016 kl. 16:00 og at der her vil vise sig interesserede i at gå ind i det vigtige arbejde, som Sydgårdens Venner og i særdeleshed Sydgården udfører.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Sydgårdens Venner

(klik på linket herover til en printvenlig indkaldelse)

Søndag 10. april 2016 kl. 16:00 på Sydgården.

I håb om foråret snart ser ind til os alle og de bedste ønsker om et misbrugsfrit liv.

  Anne-Grethe Jensen