KJVG juni 2016

August II 2015

 

Efter et meget positivt møde i Sydgårdens Venners ledelse, kunne vi konstatere, at tingene nu lysner og at der er ny energi til det videre arbejde.

 

 

Med glæde byder vi velkommen til Inge, som er gået ind i arbejdet.  Inge bor i Glyngøre ved Roslev og vil hjælpe med at søge om tilskud til Sydgårdens Venner. Vi har allerede med stor tak modtaget midler fra Sønderborg kommune og har flere ansøgninger i gang, så det økonomiske grundlag for vores tilbud er til stede.

 

 

Angående 2016 er der bestilt plads i Bakkevæld, en handicapvenlig lejrhytte på Mors. Bakkevæld har egen strand og omgivet af dejlig natur. Der er også bålplads, hvor vi kan have vores aften hygge.

 

 

 

Vi ses forhåbentlig inden Bakkevæld.

 

Alle fotos er fra Bakkevæld lejrområde.

August I 2015

Det er ved at være et stykke tid siden, jeg sidst har orienteret om Sydgårdens Venner. Det skyldes til dels, at perioden har været præget af svære overvejelser for os tre, der er tilbage i bestyrelsen. Vi har haft mange drøftelser om, hvor vidt vi havde kræfter til at fortsætte arbejdet i foreningen eller om vi skulle slutte ved generalforsamlingen 30. marts i år.

Den manglende opbakning har især påvirket os og vi valgte derfor at gå den vej, hvor tilbud ikke blev forsøgt realiseret, med mindre der var opbakning OG en aktiv hjælpeindsats til stede angående det praktiske og det økonomiske.

Juleturen til Tønder havde en rigtig god opbakning især fra beboerne på Sydgården og hvis økonomien kan skaffes og hjælp til det praktiske igen viser sig, er det vores mål også i år at få virkeliggjort en juletur.

Afholdelse af en Netværksaften så vidt muligt én gang hver måned er en af grundstenene i Sydgårdens Venners arbejde. Den stigende tilslutning til vore Netværksaftener og de gode oplevelser, der har været i dem, bekræfter os i, at det er værdifuldt og vigtigt at fortsætte med Netværksaftenerne.

Netværksaftenerne er et tilbud for tidligere misbrugere og deres pårørende samt beboerne på Sydgården og deres pårørende. Man behøver ikke være medlem af Sydgårdens Venner for at deltage. Kun det at møde op ædru (upåvirket af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer) er nødvendigt.

 

Bak op om vore Netværksaftener ved at komme til en eller flere med eller uden ledsager.

 

Det viste sig efter generalforsamlingen, at den vej, vi havde valgt at prøve, bar frugt, så det lykkedes at få afholdt en god sommerlejr i uge 32 med fin opbakning og hjælp til de praktiske gøremål. Økonomien faldt også i hak gennem tilskud fra lokalområdet og Rema 1000 i Hørup, som igen sponserede en del af madvarerne. Tak for det!

Aften hygge Sommerlejren 2015

De tegn, vi har set indtil nu, tyder på, at der igen er en positiv udvikling i Sydgårdens Venner og at flere ud over os tre i bestyrelsen vil yde en indsats. Vi har i hvert fald fået nyt mod og ny energi til at fortsætte arbejdet i foreningen. Faste mål er Netværksaftenerne, juletur og en sommerlejr også næste år. Derudover vil vi gerne have vore Støttekorps og fondsansøgninger styrket og her ser det ud til, at vi er ved at få nye aktive, der vil gå med i arbejdet.

Den lille bestyrelse, som vi hellere vil kalde et forretningsudvalg, mødes her sidst i august omkring fortid, nutid og fremtid i foreningen. Forretningsudvalget består af Ole, Uwe og mig med Mogens som intern revisor. Vi fortsætter med at have foreningens regnskab udarbejdet eksternt. Jeg ser positivt på fremtiden for Sydgårdens Venner og ser frem til arbejdet i den kommende tid.

 

Ønsker alle en god sensommer.

Anne-Grethe

Forretningsudvalgsformand.

 

Tilbage til Orientering