KJVG feb.2016

December 2014

Den 6. december havde Sydgårdens Venner indbudt til juletur. I år gik den til Tønder.

Vi startede på Sydgården, hvor mange beboere og nogle af foreningens medlemmer steg på bussen, som kørte os til julebyen Tønder. Her havde vi nogle timer til at gå rundt i byen, nyde kaffe og såmænd også hilse på julemanden. Herefter var der en lille smuttur over grænsen, hvorefter bussen bragte os tilbage til Sydgården, så vi kunne læsse af.

Derefter kørte vi ind til Haderslev, hvor vi fik aftensmaden på Harmonien i de hyggelige omgivelser med god service. En hyggelig afslutning på en god dag. Tak til Uwe for igen at have planlagt turen og til alle jer, der deltog og bidrog til en hyggelig dag, hvor vi afrundede året med at ønske hinanden en god jul.

Omkring foreningen og fremtiden havde bestyrelsen også en snak før juleturen. Det vil vi komme mere ind på i det nye år 2015. En ting ligger dog allerede fast og det er den første Netværksaften i det nye år 2015, som bliver afholdt mandag 5. januar. Her vil ægteparret Svend og Hanne være oplægsholdere. Svend er afholdende misbruger, mens Hanne er pårørende. Svend har været i behandling på Sydgården og været aktiv i bestyrelsen for Sydgårdens Venner.

Alle er velkomne til vore Netværksaftener og det kan være en rigtig god ide at deltage. Både for dem, som er i behandling på Sydgården, deres pårørende, tidligere misbrugere og deres pårørende og man behøver ikke være medlem af Sydgårdens Venner for at deltage, blot man møder op upåvirket af stemningsændrende stoffer.

 

Tak til alle jer, der har gjort et arbejde for Sydgårdens Venner i 2014 og til dem, der har støttet os økonomisk, så det har været muligt at udføre arbejdet.

 

Alle ønskes en fredfyldt jul og et misbrugsfrit godt nytår.

 

Juli 2014

Vil starte med at ønske jer alle en fortsat god sommer. Det må da siges, at solen skinner på os i år. Dette havde jeg også glæde af, da jeg i uge 29 besøgte Sydgårdens Venners Sommerlejr den torsdag, hvor også beboere fra Sydgården var på besøg.

Det var som altid en stor fornøjelse at være der og jeg nød dagen, der blev afsluttet med bål og snobrød. Herfra skal lyde en stor tak til Uwe og Niels for deres store forarbejde med at få lejren op og stå og jeres indsats på lejren. Også en stor hilsen til alle deltagere. Uden jer var der jo ingen lejr. Vi håber at se jer i 2015. Mere om denne sommers lejr og fotos kommer senere her på vores hjemmeside.

Men en ting, jeg modtog efter en snak med beboerne på lejren, vil jeg allerede nu bringe videre med glæde. Det drejer sig om

Sydgårdsgruppen Viborg/Skive

Beboere på Sydgården, der alle har haft et ophold på Sydgården indenfor det sidste år vil starte en selvhjælpsgruppe i Viborg/Skive området. De er meget interesserede i at få flere med og starter her i august. Alice er kontaktperson og ved at klikke på linket ovenfor, kan du få mere information. Jeg håber at nuværende og tidligere indskrevne vil få glæde af fællesskabet i denne gruppe og ønsker gruppen alt vel med arbejdet og det nye liv som ædru/clean og at det må blive et godt liv for jer.

Solrige hilsner og alt vel

Anne-Grethe

April 2014

Søndag 30. marts afholdt Sydgårdens Venner foreningen generalforsamling, hvor der var lagt op til en snak om fremtiden ud fra de drøftelser, der har været i bestyrelsen igennem det sidste år.

Vi havde en forudanelse om, at der efter generalforsamlingen nok kun ville være en lille bestyrelse tilbage og at denne ikke kunne løfte opgaverne alene. Drøftelserne gik derfor ud på, om vi skulle nedlægge foreningen eller lade den ligge passiv.

På generalforsamlingen blev der enighed om at køre videre med Netværksaftener. Derudover laves der alene andet, hvis medlemmerne efterspørger det og selv går ind i arbejdet såvel det praktiske som med at skaffe helt eller delvis økonomi dertil.

Det var derfor med stor glæde vi modtog henvendelse omkring sommerlejr fra medlemmer, der sammen med Uwe som ansvarlig overfor bestyrelsen nu har lavet en arbejdsgruppe, der planlægger og afvikler Sommerlejr 2014. Sydgårdens Venner giver et tilskud på 10.000 kr. og resten står gruppen selv for at skaffe og allerede er der begyndt at komme penge ind.

På generalforsamlingen meldte Mogens sig på banen til at arbejde med støttekorps, så også dette område ser ud til at kunne fortsætte.

Angående regnskabsføring fungerer den nu fuldt ud og generalforsamlingen godkendte de fremlagte og reviderede regnskaber for 2013 og 2012.

I bestyrelsen og fra generalforsamlingen er der ønske om, at der også i år kan blive en juletur, så sidder du og ikke har lyst til bestyrelsesarbejde, men gerne vil med i en arbejdsgruppe, hører vi meget gerne fra dig. Naturligvis også hvis du gerne vil med i bestyrelsen :-)

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af formand Anne-Grethe, næstformand Uwe og Ole som ansvarlig for Netværksaftenerne. Tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer Lotte og Una for deres tid i den.

Jeg ønsker alle et glædeligt forår og en god sommer.

og husk: Hold øje med indbydelsen til Sommerlejr i uge 29

Fotoet er fra Sommerlejr 2013

Februar 2014

Nu er der gjort klar til indkaldelse til årets generalforsamling i Sydgårdens Venners Støtteforening. Forud har der været mange snakke i bestyrelsen omkring det fremtidige arbejde og form. Denne snak vil blive uddybet på generalforsamlingen og til dels fremgå af det følgebrev, der sendes til med-lemmerne i forbindelse med indkaldelsen.

Det er mit håb, at du/I har lyst til at være med i denne snak og møder op på generalforsamlingen og får indflydelse på foreningens fremtidige virke og arbejdsform.

Dagsorden for 14. generalforsamling

Angående Sommerlejr 2014 har der været flere henvendelser om, hvor vidt der blev én, samt medlemmer, der har meldt sig til at arrangere den. Det ønsker vi i bestyrelsen at bakke op om og har nedsat en arbejdsgruppe, der vil planlægge og afvikle den med Uwe som ansvarlig overfor bestyrelsen. Det vil I nok høre mere om på generalforsamlingen.

Jeg ønsker jer alle et dejligt kommende forår og på gensyn den 30. marts.