Julen 2013

Her hvor året 2013 er ved at rinde ud, vil jeg give en opdatering af, hvad der er sket i Sydgårdens Venner Støtteforening siden sidst.

Vi har afholdt sommerlejr, som man kan læse om, hvordan gik, ved at klikke på dette link: Dagbog fra SGV sommerlejren 2013

Netværksaftenerne (den første mandag i hver ny måned) har i efteråret haft stigende tilslutning igen, hvilket vi glæder os over og håber, at den vil fortsætte i 2014.

I stedet for Netværksaften i december valgte vi en juleudflugt til Flensborg som julehyggedag. Vel ankommet til Flensborg med bus nød vi julegaden med alle dens boder og forretninger og nogle af os valgte at gå i forretninger og købe julegaver.

Efter nogle hyggelige timer i Flensborg by gjorde vi ophold ved grænsebutikkerne på vej hjem til Sydgården, hvor vi læssede af. Herefter fortsatte vi til Harmonien i Haderslev, hvor vi fik en meget udsøgt andesteg med alt tilbehøret. Alle hyggede sig der og udtrykte stor tilfredshed med maden og dagens oplevelser. Det var en stor glæde, at så mange af Sydgårdens beboere (de indskrevne) deltog, ligesom de gjorde i sommers på vor sommer-lejr. En god oplevelse, som vi vil tage med os ind i 2014.

Apropos 2014 vil jeg snart vende tilbage med orientering om 'de gode snakke', vi har haft i bestyrelsen og konklusionerne heraf.

Som afslutning på året 2013 vil jeg gerne sende en stor hilsen til medlemmerne, beboerne, de ansatte på Sydgården og de, der har støttet os økonomisk og på anden måde hjulpet os gennem året. En stor tak og hilsen også til bestyrelsen og "hjemmesidemanden" for godt arbejde i 2013 og jeg ønsker alle et godt 2014 uden misbrug og fortsat udvikling af det gode liv for alle.

Anne-Grethe Jensen

Juni 2013

Så nærmer juli sig og jeg vælger at tro på det også betyder, at solen får lov at skinne på os noget mere, end den har gjort.

I bestyrelsen har vi afholdt vores sommermøde, hvor Mogens og kæresten sørgede for de gode rammer på dagen. Vi fik dyrket det sociale og havde god tid til at debattere meget bredt om foreningens arbejde og holdninger.

Tak til Mogens og kæresten som serverede en suveræn dessert, som Uwe havde lidt svært ved at forstå skulle deles med os andre

Her i juni var jeg på Sydgården for at ønske Lis held og lykke med hendes otium. Både personligt og fra Sydgårdens Venner skal der lyde en stor tak for det arbejde som såvel misbrugere som pårørende har haft gavn og glæde af. Jeg tænker også på de årlige oplæg  til foreningens Netværksaftener, som Lis bidrog med.

Foreningsmæssigt ser vi frem til sommerlejren i uge 29, som vi lige har holdt bestyrelsesmøde om. Overskriften for lejren vil være:

Samvær og fællesskab om oplevelserne

Det lagte program vil afspejle, at vi lægger megen vægt på sammen at få oplevelser i løbet af ugen og nyde udelivet i det dejlige område, lejren ligger i og have trygheden i et misbrugsfrit miljø.

Efter sommerferien vil vores fokus være vores støttekorps og sidder du med overskud til at være støtteperson for udskreven misbruger eller ønsker at være støtte for en pårørende, hører vi meget gerne fra dig.

Hav en god sommer og på gensyn.

 

Maj 2013

Så er solen endelig tættere på og jeg håber, I alle nyder varmen, der er kommet til os og at I ønsker at nyde sommeren sammen i Sydgårdens Venner ved den kommende sommerfest og sommerlejr.

I bestyrelsen har vi fundet en god arbejdsform, så vi er fælles om opgaverne fremover, hvilket blandt andet betyder, at vi i fællesskab planlægger sommerlejren, hvor Uwe og jeg har det overordnede ansvar og samtidig deltager i indkøb og de mange øvrige praktiske opgaver, så alle tager aktiv del i arbejdet. Dette er aftalt for alle arrangementer.

Som vi skrev i indbydelsen til generalforsamlingen 2013, håber vi på bredere og bedre opbakning omkring de tilbud, foreningen har fremover. Der var en god konstruktiv snak herom på generalforsamlingen og den endelige beslutning blev, at bestyrelsen ved august mødet ud fra deltagelsen i sommer arrangementerne vil vurdere, hvor vidt vores forslag om en udflugtstur med spisning til jul m.m. vil blive gennemført. I modsat fald vil vi skrue blusset  ned for en periode og i hvert fald i år. Der vil uanset udviklingen ikke blive tilbudt efterårslejr i år.

Netværkstilbud og støttekorps betragter vi som grundstene og disse sammen med børn og unge kurser (Troldkærskolen) vil blive bibeholdt, så vidt der er økonomi til det.

På generalforsamlingen udtrådte Marianne og Dennis af bestyrelsen og Susanne som foreningens revisor. Her skal lyde en stor tak for deres arbejde i foreningen. Lotte Ingermann blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Mogens Kjær som revisor.

Velkommen. jeg ser frem til sammenarbejdet med jer.

God sommer og på gensyn.