November 2012

Tiden render, rinder, løber, går, kommer og måske kan nogen også opfatte det, som om den raner. I alle tilfælde er vi på vej fra efterår til vinter. Men vi går ikke i hi i Sydgårdens Venner. Vi arbejder fortsat på at søge midler og få afviklet og udviklet vores tilbud i foreningen.

Men kernen i arbejdet er medlemmerne og jeg håber, vi resten af året og det kommende ser flere af jer. Måske sidder I og brænder inde med noget, Sydgårdens Venner har brug for. Ideer til nye tiltag for eksempel. Det kan også være, I har brug for nye kontakter eller bare være sammen med nogen, som kender til det at være pårørende til en misbruger eller hvor svært det kan være at holde fast i det gode liv uden misbrug. Kontakt os endelig, hvis der er noget, du mener, vi kan gøre for dig.

Netværksaftenerne (den første mandag aften i hver måned) kan være en god lejlighed. Vi afholder næste Netværksaften mandag den 5. november, mens december i stedet bliver ændret til Julehygge og flyttet til 24. november. Du er også indbudt. Der vil komme et opslag om det her på vores hjemmeside og på Facebook.

8. december samles bestyrelsen for blandt andet at søge midler og lave udkast til tilbud i 2013. Vi vil efterfølgende udsende tilbuddene til jer alle. Men allerede nu vil jeg opfordre jer til at overveje deltagelse i lejrture. Vi har nemlig med stor tak modtaget 20000 kr. til lejre i 2013 fra Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond. Det muliggør, at vi kan tilbyde endnu mere indhold i lejrture næste år.

På Sydgårdens Venners vegne modtog jeg pengene fredag 26. okt. i Folkehjemmet Aabenraa. Billeder fra overrækkelsen kan ses på deres webside:

www.nordslesvigskekvindeforening.dk

når de er lagt ud. Alt det bedste til jer ønskes og vi høres ved via personligt brev i december.

Januar 2012

Velkommen til alle i det nye år, hvor vi ser frem til at se dig i SGV regi. Årets generalforsamling afholdes på Sydgården torsdag 22. marts kl. 18:30 og indkaldelsen vil blive sendt med brev til medlemmerne. Skulle du mod forventning ikke modtage indkaldelsen, så kontakt os endeligt herom.

Styrkelsen af økonomien er et arbejdsområde vi i bestyrelsen sætter højt i år og på et lige afholdt bestyrelsesmøde, har vi taget højde for dette i planlægningen. Vi har modtaget nogle tilskud, så det under stramme økonomiske rammer også i år er muligt at tilbyde:

Som hidtil er det sådan, at deltagelse i lejre kræver medlemskab, hvorimod øvrige tilbud er åbne for alle med interesse for foreningens grundlag og at der alene betales for deltagelse, når dette nævnes i invitationen. Desværre har vi oplevet især omkring sommerfesten at stå med alt for megen mad, da tilmeldte ikke møder op eller melder fra i sidste øjeblik. Derfor har vi vedtaget, at der ved tilmelding skal indbetales et beløb, som refunderes ved deltagelsen i arrangementet. Ligeledes er det vedtaget, at der minimum skal være 8 tilmeldte hele ugen, før Sommerlejr og Efterårslejr gennemføres. Indbydelse til de forskellige arrangementer vil blive annonceret her på hjemmesiden og vores SGV side på Facebook.

Angående Børn & Unge kursus er det i år målet at kunne afholde weekendkursus, betinget af at vi kan få midler hertil. Ligeledes også endagskursus på Troldkærskolen. Når det lykkes, vil tilbuddet naturligvis blive slået op.

Vi håber at se også dig i den kommende tid og ønsker alle et godt nyt år.