KJVG 22.7.2012

Orientering 2011

 

                      12. december 2011

Et år er ved at rinde ud. Et år vi i foreningen vil huske for såvel mange gode oplevelser som for tunge begivenheder. Det er trist at skulle slutte sammenarbejdet med et bestyrelsesmedlem på grund af tilbagefald. En glædelig begivenhed for et bestyrelsesmedlem hændte her sidst på året og derfor skal der lyde et stort tillykke til Marianne, der fødte en søn i december.

På børn og unge området har det også i år været muligt at få flere kurser gennemført. En stor tak skal lyde til lauritzenfonden, hvis tilskud gjorde det muligt at gennemføre efterårets 3 kurser. Vi håber, at der også i 2012 vil blive set med velvilje på at yde tilskud til dette vigtige børn og unge område.

Andre gode oplevelser i året der gik var vores sommerlejr og hytteturen i efteråret og den nu snart traditionsrige sommerfest på Sydgården. Vi sluttede året med julehyggedag, hvor der blandt andet blev lavet fine dekorationer. Alt dette kom op at stå ved hjælp af vores aktive bestyrelse og foreningens medlemmer. Tak til jer og indskrevne samt ansatte på Sydgården, der ofte har givet en hånd med, når vi er på Sydgårdens område. En stor tak skal også lyde til BIKUBENFONDEN, som har ydet tilskud til vores julearrangementer.

De 12 Netværksaftener, som altid foregår den første mandag i hver måned fra kl. 19, er også blevet afviklet med stort udbytte for de deltagende og sluttede i år med "Den Syngende Selvhjælpsgruppe", som blev en dejlig oplevelse, hvor vi nød sangene, som Dorthe og pigerne gav os. Som en krølle på halen havde Den Syngende Selvhjælpsgruppe i år et medlem, der på en morsom og indlevende måde fortalte historier ud fra egne oplevelser omkring julen før og nu. Bagefter var der traditionen tro hygge over kaffen og æbleskiverne.

 

Vores faste Netværksaftener er sikret gennemførelse i 2012. Vores tilbud om støttepersoner til tidligere misbrugere og pårørende fortsætter også, mens vi håber at kunne tilbyde Sommerlejr, Sommerfest og Hyttetur også i 2012, hvis det lykkes at få midlerne hertil, idet den nuværende økonomi ikke gør det muligt.

De bedste ønsker om en fredelig jul og et godt misbrugsfrit nytår.

Anne-Grethe  

                       24. juli 2011

Håber I alle derude nyder sommeren på trods af det svingende vejr, vi har i disse tider. Dog må det siges, at vi havde heldet med os på årets sommerlejr, som lige er overstået. Vi oplevede ikke megen regn. Selv deltog jeg tirsdag til torsdag hen under aften og oplevede igen en god stemning og hygge sammen med de voksne, børn og familier, der deltog i vores sommerlejr.

Helsig ved Børkop er jo dejlig med skov og strand, hvor børnene fik megen tid til at gå med at fange krabber og andre "søuhyrer". Tak til jer der sørgede for rammerne til gode oplevelser og til jer, der deltog. Tilbagemeldingerne har vist mig, at jeg ikke er den eneste, der føler, at Sydgårdens Venners Sommerlejre er noget særligt.

Snart bliver der mulighed for at mødes igen. Vi har Netværksaften den første mandag i august (1. august) og indbydelsen til årets sommerfest er på vej til alle medlemmer. Sydgårdens Venners Sommerfest afholdes lørdag 13. august på Sydgården og i år er der mulighed for at overnatte i vores telte og i tilfælde af regn (dårligt vejr) på madras i Kursushuset. 

Forenings og bestyrelsesmæssigt er vi rigtig godt på plads nu og alle varetager på bedste vis det ansvarsområde, de står for i SGV. Vi har også fået en varig løsning på vores regnskabsføring, da vi har arrangeret et eksternt firma til at føre dette. Stor tak skal her lyde til Mogens, som har hjulpet godt til i overgangsperioden og til bestyrelsen for tålmodighed, mens alle opgaver i forbindelse med overgangen kom på plads.

Det er også godt gang i fondsansøgninger igen. Una har beredvilligt overtaget området og det ser ud til, at vi efter sommerferien kan genoptage vores Børn og Unge Kurser, som vi af økonomiske grunde måtte holde pause med.

Så nu sidder jeg og glæder mig over en bestyrelse, hvor alle gør deres indsats for, at SGV fortsat kan arbejde for tilbud til vore medlemmer, så vi i fællesskab kan fortsætte/opbygge netværk og have oplevelser i trygge misbrugsfri rammer.

God sommer ønskes

Anne-Grethe

                       27. maj 2011

Så er sommeren kommen og snart vil I modtage indbydelsen til årets Sommerlejr i SGV og til august kan I se frem til at modtage indbydelse til årets Sommerfest. Ligeledes er det besluttet, at tilbud om Efterårslejr fortsætter og der er også stor mulighed for, at der igen kommer tilbud om Julehygge og gøres lidt ekstra omkring Netværksaften i december.

Den årlige generalforsamling blev afholdt i slutningen af marts 2011 og den nye bestyrelse kan ses her: Bestyrelsen. På generalforsamlingen blev der vedtaget justeringer i vedtægternes § 5 og § 6 og en kontingentstigning på 25,- kr. til 125 kr. pr. år, gældende fra 2012. (Sydgårdens Venners vedtægter kan studeres her: Vedtægter ). Una og Lars blev nyvalgte til bestyrelsen og også her skal der lyde et stort velkommen til dem. Samtidig en stor tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.

Jeg ser meget frem til samarbejdet i bestyrelsen, hvor vi efter generalforsamlingen fik vedtaget, hvem der er ansvarlig for de forskellige områder i Sydgårdens Venner. Denne ansvarsfordeling kan ses her: Ansvarsområder.

En rigtig god sommer til alle med de bedste ønsker for jer.

                       31. januar 2011

Til alle ønsket om at være kommet godt ind i det nye år.

I Sydgårdens Venner er vi startet godt op med, at bestyrelsen var samlet hele weekenden her sidst i januar, hvor vi fik sorteret, hvad vi har af ting og sager, så det nu er overskueligt for os alle, hvad vi har i foreningen.

Dejligt arbejde at få det gjort og jeg finder det en fornøjelse at se ind i vores depot på Sydgården, hvor alt nu er ryddeligt og nydeligt. Vores trailer og alle udendørs tingene er også gennemgået og sorteret. Mens vi knoklede, fik vi mange gode snakke og samlede op på disse ved et bestyrelsesmøde om søndagen, hvor det blev klart, at vi, for at nå opgaverne før generalforsamlingen, måtte udskyde denne.

Generalforsamlingen afholdes derfor onsdag 30. marts 2011 fra klokken 18:30 på Sydgården, hvor jeg håber at se mange af vores medlemmer. Jeg håber også, at der er nogen blandt medlemmerne, der kunne have lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og opstille ved generalforsamlingen. To bestyrelsesposter og to suppleantposter skal besættes.

Herudover er kassererposten ikke mere besat og i skrivende stund har det ikke været muligt at finde en kandidat. Dette vil vi i bestyrelsen tage højde for og fremsende forslag til løsning i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Næste tilbud fra Sydgårdens Venner er:

 

På gensyn

Anne-Grethe