Orientering 2010

December 2010

Nu er år 2010 ved at rinde ud og jeg kan sammen med bestyrelsen og de mange andre, der har hjulpet til i 2010, se tilbage på et meget aktivt jubilæums år i SGV, hvor der også er arbejdet med at få samlet vores historik og fotos i arkivet.

Dette havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke der var en meget aktiv bestyrelse og mange frivillige blandt såvel medlemmerne, beboerne og de ansatte på Sydgården, der foruden gode ideer har lagt en stor arbejdsindsats i året, der gik. En stor tak til jer alle. Det er en fornøjelse at være formand og arbejde sammen med jer i Sydgårdens Venner. Tak skal også lyde til dem, der økonomisk har støttet os. Uden økonomi havde vi ikke kunnet gennemføre en stor del af aktiviteterne.

Som beskrevet under Netværk December (se dette link: Pakkespil ) kan en spontan opstået snak i fællesskabet vise sig at være meget givende. Det var det i hvert fald for mig og jeg vil se frem til flere gode timer i fællesskabet i 2011.

Personligt glæder jeg mig også over, at Børne- og Ungdomskursus er kommet godt i gang. Næste er planlagt til lørdag 22. januar 2011 og da der den dag er optaget på Sydgården afholdes kursus i Frivillighedshuset, Storegade 80, Haderslev. (se evt. dette link: Børn og Unge )

Bestyrelsen har valgt at mødes en hel weekend i januar 2011, hvor vi dels vil få opgjort og sorteret i vores inventar, dels få en god snak om, hvad der skal ske i det kommende år i Sydgårdens Venner samt planlægge indkaldelsen til generalforsamlingen 2011, som afholdes den 30. marts.

Jeg er fortrøstningsfuld overfor, at det nye år vil blive et godt forenings år og vil slutte med at ønske alle en fredfyldt jul og alt det bedste i 2011.

Kh Anne-Grethe

 

Oktober/november 2010

Sidder og vil skrive om markeringen af foreningens 10 års jubilæumsdag den 28. oktober og har svært ved at finde ord, der kan beskrive den følelse, jeg sidder med. Det var sådan en varm, intens og givende aften.

Alle indskrevne på Sydgården, en del af de ansatte og rigtig mange medlemmer deltog i aftenen på Sydgården. Huset summede af gensynsglæde blandt de godt 70 deltagere der havde repræsentanter tilbage fra de første medlemmer og op til i dag. Alle så vi frem til at møde og høre Jacob Haugaard, der skulle komme og holde oplæg omkring sit liv som misbruger og arbejdet med at leve det ædruelige og clean liv.

Jacob ankom i god tid og fandt naturligt ind i fællesskabet i rygerummet, hvor mange i løbet af aftenen fik en god snak med ham og det blev til mange fotos, som han villigt stillede op til.

Før den officielle velkomst til Jacob Haugaard ønskede jeg som formand velkommen og sendte tak til de mange aktive, der har lagt et stykke arbejde de sidste 10 år samt Sydgården og bestyrelsen for støtten til jubilæumsåret. Det muliggjorde, at vi i budgettet havde overskuddet til at arrangere noget ekstra her denne aften. Mange har gjort et stort stykke arbejde, tak for det.

I bestyrelsen ville vi gerne markere og sige tak til Henning Pihl, der uafbrudt har været og fortsat er aktiv i foreningen. Det gjorde vi ved at udnævne ham til Sydgårdens Venners første æresmedlem som en anerkendelse af hans ekstraordinære indsats. Henning fik en lang og varm applaus fra forsamlingen, som jeg tager som udtryk for tilslutning til denne udnævnelse, hvilket også flere efterfølgende gav en tilkendegivelse af.

At stå og give Henning dette bevis var en stor glæde sammen de mange fremmødte på selve 10 års dagen for Sydgårdens Venners stiftelse. Som jeg sagde til Henning viser det jo, hvad 10 års arbejde har bidraget med. Netværket er vokset og udvikler sig og såvel misbrugere som pårørende i alle aldre har glæde af at bruge det og finder støtte og livsglæde i fællesskabet. At være frivillig i Sydgårdens Venner er for mig som pårørende, der arbejder med egen udvikling, så givende og nok en af "hemmelighederne" bag det at blive ved år efter år.

Så kom Jacob på og hvilken oplevelse! Forventningerne var store og blev bestemt mere end opfyldt af det meget nærværende, ærlige og dybt menneskelige oplæg krydret med masser af humor uden at nedgøre alvoren i det at leve som misbruger og arbejde med at fastholde det misbrugsfrie liv og familielivet. Jacob gav en efter min mening glimrende beskrivelse af såvel misbrugers som pårørendes rolle. Mange af de holdninger, han gav udtryk for, var for mig som klippet ud af Sydgårdens behandlings holdninger.

I pausen gav Sydgården wienerbrød og kaffe. Vi havde indkøbt sodavand, chokolader og småkager og alle hyggede sig. Så var der mulighed for at stille spørgsmål til Jacob. Flere blev lidt længere og drak en ekstra kop kaffe eller et glas sodavand og fik snakket med Jacob Haugaard.

Det blev sent, inden de, som ikke havde valgt at overnatte, rejste af og endnu senere, inden vi var færdige med at rydde op. Men vi var enige om, at forberedelsen og afviklingen af denne aften havde været hver en krone og hvert minuts indsats værd. Jeg har også efterfølgende fået mange gode tilbagemeldinger.

Tak for en god aften og her også en tak til jer alle for den praktiske indsats på dagen og fordi DU var med til at skabe den gode stemning - En stemning der bekræfter værdien af vores fællesskab.

På gensyn

Anne-Grethe

August 2010

Nu er hverdagen ved at være kommet til de fleste af os og jeg håber, I har nydt sommeren hidtil.

I SGV regi er en del af os mødtes hen over sommeren på sommerlejren og ved sommerfesten. Personligt deltog jeg selv mandag og tirsdag i sommerlejren og nød opholdet og samværet og som jeg har hørt, var der stor tilfredshed med turen ugen igennem. Så som forventet gik overgangen til Dennis som ansvarlig i samarbejde med Christian godt. - Tak for deres indsats.

Sommerfesten stod Uwe og Ib for i år og den blev gennemført med stor hjælp fra flere SG ansatte og stor tak dem alle for planlægning og afvikling af en super sommerfest. Rart at så mange medlemmer og indskrevne sluttede op om dagen, hvor Lene og hendes band fik gang i teltet.

Lene: sang. Per: tromme. Poul: Klaver. (Link henvisning: www.cutnpasteband.dk)

Efter en aktiv sommer mødtes bestyrelsen igen her i august for at gå videre med arbejdet i Sydgårdens Venner (SGV), hvor Dennis allerede nu er ved at være klar med indbydelsen til efterårs hytteturen. Ligesom Uwe og Ib har påtaget sig at afvikle et julearrangement. Netværksaftener arbejder med jule arrangement den 1. mandag i december og har oplægsholderne klar til de øvrige 1. mandage i de kommende måneder.

Nogle af bestyrelsesmedlemmerne havde af private årsager brug for ændring af deres poster i bestyrelsen. Nyvalgt næstformand er Uwe, ligesom Anne-Grethe igen overtager ansvarsområdet pårørende. Ellers er posterne som omtalt i Orientering i maj 2010. (Se nedenfor)

Håber vi ses ved lejlighed og god sensommer til alle.

Anne-Grethe

Formanden har ordet - maj 2010

Foråret er kommet og alt spirer omkring mig, som det også gør i Sydgårdens Venners nye bestyrelse, hvor også suppleanterne aktivt deltager.

Vi havde vores første møde 13. april. På mødet meddelte Charlotte, at hun af private årsager ønskede at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Herfra skal lyde en stor tak til Charlotte for hendes store arbejde indenfor blandt andet sommerfester og julefester. Charlotte blev ønsket alt vel på den videre færd.

Heldigvis ligger sommerfesten ikke stille af den grund. De nye bestyrelsesmedlemmer Uwe og Ib har påtaget sig arbejdet med at planlægge sommerfesten, der afvikles den 7. august 2010.

Bente havde meddelt, at hun ønskede at stoppe med arbejdet i Projekt Børn og Unge. En stor tak til hende for det store arbejde og alt vel på den videre færd.

Der er i bestyrelsen ingen tvivl om, at det er vigtigt vi arbejder for at få tilbud til børn og unge sat i gang igen og det har høj prioritet. Jeg har overtaget ansvaret for området i samarbejde med Lone. Aktuelt har der været en del henvendelser omkring Projekt Børn og Unge og vi vil arbejde for, at vores tilbud snarest startes op igen.

Mandag 3. maj blev der igen traditionen tro afholdt en vellykket Netværksaften ( Se evt. dette link: Familiens betydning ) som Ole fortsætter med at være ansvarlig for med støtte fra Henning og Lone.

Støttekorps for Misbrugere har Uwe overtaget ansvaret for og Marianne har overtaget ansvaret for Støttekorps for Pårørende, mens jeg i egenskab af formand sidder i styregruppen for støttekorpsene.

Sommerturen og Hyttetur i efteråret har Dennis overtaget ansvaret for.

Fondsområdet fortsætter jeg med, Mogens med økonomien og Ole med Uddannelsesområdet. Klaus Vilhelm fortsætter med vores hjemmeside og Henning fortsætter indkøb af kuglepenne m.m. ligesom de to fortsætter arbejdet med at få foreningens historik gjort færdig.

Som det spirer i naturen, spirer det også i den nye bestyrelse og med den arbejdsindsats der ydes af alle, føler jeg mig tryg ved mit nye formandshverv og er fortrøstningsfuld overfor, at foreningen fortsat vil gro til glæde for os alle i fællesskabet.

Husk:

 Sommertur 2010

og Sommerfesten den 7. august, som man snart vil kunne læse mere om.

24. marts 2010

Lørdag den 20. marts 2010 var dagen vi i bestyrelsen længe havde planlagt og set frem til, fordi det var dagen, hvor vi efter den tiende generalforsamling i SGV, skulle markere foreningens 10 års jubilæum.

I bestyrelsen var der et stort ønske om, at dagen skulle afvikles på Sydgården og herfra skal lyde en stor tak til Sydgården og personalet for den store indsats på dagen, hvor der ikke alene blev lagt lokaler og arbejdskraft til, men vi fik også i jubilæumsgave en 3 retters middag, kaffe, sodavand og et økonomisk tilskud til markering af jubilæumsåret.

Personligt havde jeg af flere grunde set frem til dagen med spænding.

Generalforsamlingen, hvor vi havde en rigtig god debat og hvor jeg var blevet spurgt om at stille op som formand for SGV, gav mig mandat til dette hverv, som jeg vil bestride sammen med den nye bestyrelse, som i år igen blev fuldtallig og efter min mening har en god sammensætning af "gamle" medlemmer og nye kræfter, der kan sikre den fortsatte beståen og udvikling af SGV i et godt samarbejde med Sydgården. Jeg takker for tilliden og vil gøre alt for at leve op til den.

Nyvalg betød også, at vi måtte tage afsked med Klaus Vilhelm, der har ydet en stor indsats både i bestyrelsen og de to sidste år som formand og sammen med den tidligere formand Henning har lagt et stort arbejde i at samle foreningens historie inden overdragelsen. Tak til jer begge for indsatsen.

Bestyrelsesmedlemmet Sven (ansvarlig for Sociale Arrangementer) havde også valgt at stoppe og skal have stor tak for den indsats, der har bevirket stigende succes for sommer og efterårs lejrene. Tak for indsatsen og held og lykke på den videre færd.

Velkommen skal lyde til de nyvalgte: Mogens, der igen træder ind som kasserer. Uwe Matzen, Dennis Langvad og suppleanterne Marianne Johansen og Ib Christensen, der begge vil deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret.

Efter generalforsamlingen nød vi den dejlige tre retters middag, som Sydgårdens Køkken (Solvej, Gitte og Anne Grethe) havde lavet til os. Stor tak til dem og Uwe for den praktisk indsats før og efter.

En tak skal også gives til beboerne, som var med til at festligholde dagen og at de levede med, at vi fyldte så meget den dag. Tak også til de øvrige ansatte og de fremmødte medlemmer der alle var med til at gøre dagen og aftenen til en god og minderig oplevelse.

Dagen blev afrundet i Storgrupperummet, hvor Frank Clifforth havde stillet sit musikanlæg op og i stearinlysenes skær på en meget personlig og følelsesmæssig måde, fortalte om sit liv med opvækst i en misbrugsfamilie, sit eget liv som misbruger og vejen frem til at blive og fastholde et liv som ædru og clean. Indlæggene blev krydret med dybt personlige og følsomme sange og jeg ved, at der var andre end mig, der blev følsomt berørt undervejs. Jeg var i hvert fald glad for at have denne oplevelse med mig og nogen at vende den med på vej hjem og de efterfølgende dage.

Flere emner var oppe og vende som afslutning på jubilæumsdagen, men jeg tror næppe, vi kunne have valgt bedre end Frank Clifforth, der i høj grad favnede det netværk, som Sydgårdens Venner gerne vil fastholde for tidligere misbrugere og pårørende. Hver for sig og sammen styrkes vi i at fastholde og udvikle det gode liv uden misbrug eller psykisk medmisbrug. Frank Clifforth bragte håb om, at det selv med en meget hård baggrund er muligt at arbejde sig frem til glæde i livet. Tak for at du delte det med os Frank.

  Lydklip fra GF 2010 (Frank Clifforth)

 Hold Om Mig

Orientering

19. marts 2010

I morgen er der generalforsamling i Sydgårdens Venner. Bestyrelsen og Sydgården har lagt mange kræfter i, at GF 2010 bliver noget særligt, fordi det er 10 år siden, at Støtteforeningen Sydgårdens Venner blev stiftet.

Efter selve generalforsamlingen, der starter kl. 15, er der dækket op til en middag for medlemmer og særligt indbudte og ud fra tilmeldingslisten bliver vi 31 plus de beboere, der ønsker at spise med. Underholdningen er også på plads og det bliver Frank Clifforth, der står for den del af en forhåbentlig både festlig og interessant afslutning af 10 års virke og begyndelsen på en ny periode.

Udgangspunktet og målet er det samme:

At støtte udskrevne beboere og deres pårørende samt andre pårørende til misbrugere af alkohol og andre stemningsændrende stoffer.

At være kontaktled mellem foreningens medlemmer og Sydgården.

Uden Sydgårdens velvillighed og opbakning til snart sagt alle foreningens realistiske og urealistiske forslag, ideer, pletskud, satsninger og vildskud, ville Sydgårdens Venner måske ikke have eksisteret i dag. Men hvor der er en vilje, er der en vej.

Min Formandsberetning har denne gang til hensigt at indramme det forgangne, pege på det nutidige og dermed lægge op til det fremtidige og da jeg på grund af min sygdom ikke genopstiller, vil det være op til medlemmerne i morgen at bestemme, hvem der skal være formand de næste 2 år.

I alle tilfælde tror jeg, at Sydgården og Sydgårdens Venner er kommet for at blive og jeg ved, at både Sydgården og Sydgårdens Venner kan og vil være en støtte og hjælp for pårørende til misbrugere og misbrugere, der har erkendt deres misbrug og vil gøre noget ved det.

28. januar 2010

Orientering 2009 er arkiveret og jeg vil efter bedste evne orientere videre om stort og småt i det nye år 2010. Og hvad kan være mere passende end henvise til dette link:

SGV - Ja tak

Sydgårdens Venner fik nemlig forleden tilsendt ovenstående. Jeg valgte som formand og webmaster at placere teksten i vores "brevkasse", som bestyrelsen engang for længe siden gik med til at kalde Noget på hjerte? og det har den så heddet lige siden.

Det er rent faktisk første gang i meget lang tid, at vi har fået noget, som fint kan passe ind i de rammer, "Noget på hjerte?" har.

Samtidig benyttede jeg lejligheden til at stramme "Noget på hjerte?"op, så det kunne blive mere læsevenligt. Jeg håber vore medlemmer og dem, der ellers besøger vores Hjemmeside eller vores Netside, som jeg gerne vil kalde Sydgårdens Venners "hjem" på Internettet, også synes, at den er blevet det.

I øvrigt kan jeg berette, at der er ret meget på bedding i Sydgårdens Venner. Blandt andet er planen for vores 10 års jubilæum allerede på plads med hensyn til underholdningen efter middagen på Sydgården. Det bliver

Frank Clifforth, født 29. august 1972. Det har taget mig 21 år, at blive fri af mit stof - og alkohol misbrug. ...

der kommer med ord og musik.

Generalforsamlingen i år er den tiende siden den stiftende generalforsamling 28. oktober år 2000 og bestyrelsen har valgt at gøre noget særligt ud af den. Også fordi vi meget gerne vil have flere medlemmer og aktive, så den ny bestyrelse ikke alene skal klare de mange opgaver, som Sydgårdens Venner har påtaget sig og vil påtage sig.

Vi tror også på, at jo flere vi er, desto større er chancerne for, at vi kan styre udenom de fristelser, alkohol og andre stemningsændrende stoffer kan være for mennesker, der har problemer.

Fortiden taler sit tydelige sprog. Fremtiden er uvis. Det er faktisk kun i dag, vi måske kan ændre vores situation.

Det handler SGV - Ja tak vist også om.     

Klaus J. Vilhelm