IS/KJVG 28.3.2018

Glyngøre d. 26. marts 2018.

Indkaldelse til Generalforsamling i SGV lørdag d. 28. april 2018 kl. 14 i kursuslokale på Sydgården.

 

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Beretning fra bestyrelsen ved formanden

4.      Regnskab

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Fremtid

 

På valg er Anne Grete og Laila, Laila ønsker ikke genvalg

Inge og Alice ønsker at udtræde af bestyrelsen, men ønsker at fortsætte med støtte/kontakt funktionen

Kasper afventer generalforsamlingen til at tage stilling til sin bestyrelsespost

Bestyrelses supl. Ikke besat hvert år

Bestyrelses supl. Ikke besat hvert år

Intern.

Revisor Mogens Kjær   hvert år

Evt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde skriftligt 14 dage før generalforsamlingen.

 

Mange hilsner med håb om stort fremmøde

Formand for Sydgårdens Venners bestyrelse

Inge Schlebaum

Husk kontingentbetaling for deltagelse i generalforsamling 125 kr. på vores bankkonto 3588 4458090386 eller på dagen til vores kasser.