AG/KJVG 6.7.2016

En Netværksaften

(Mandag 13. juni 2016)

Emne: Et indholdsrigt liv efter misbrug

Oplæg ved: Lis Busk Andersen

 

Fotoet er fra Sydgårdens Venners kommende Sommertur til Bakkevæld

Mandag 13. juni drog jeg mod Sydgården for at deltage i Sydgårdens Venners Netværksaften, som den aften havde oplæg ved Lis Busk Andersen. Jeg så frem til at møde Lis, som jeg tidligere selv havde haft som terapeut i de Pårørende kurser, der bliver afholdt af Sydgården. Aftenens emne var: "Et indholdsrigt liv efter misbrug".

Vi var en god blandet flok af pårørende, udskrevne og indskrevne beboere, og Lis indledte med at fortælle om sin personlige vej fra alkoholiker til igen at være ædru og leve livet blandt andet som terapeut på Sydgården.

Det som Lis vægtede meget, når man efter behandling skal til at leve misbrugsfrit kan sættes op i punktform:

- Hav en plan for at finde andre veje end fornyet misbrug.

- Søg efter værdier, der kan erstatte og holde trangen i skak.

- Find eller opbyg netværk med andre afholdende misbrugere, idet de ved, hvad det drejer sig om.

- Snak problemstillinger igennem med ligestillede. (Udenforstående kan ikke altid have den indsigt, det kræver. De tror måske, at du nu er ædru/clean og derfor ikke har problemer mere)

- Skab aktiviteter i dit liv, for det kan være svært at komme hjem og måske være arbejdsløs.

Lis nævnte som eksempler på aktiviteter, at du kan engagere dig i frivilligt arbejde, gå til Voksen Uddannelses Kurser (VUC), finde en interesse med andre (hobby). Komme ud af hjemmet er vigtigt, men også at invitere hjem, så der er en motivation til at holde hjemmet alene af den grund. Du kan for eksempel holde netværksmøder i eget hjem eller mødes på Sydgården, som fotoet herunder viser.

Fotoet er fra en af Sydgårdens Venners arrangementer på Sydgården

Allerede før udskrivelsen vil det være godt at overveje mulighederne, så fristelsen til at falde tilbage til misbrug og det netværk, der var forbundet med det, undgås.

 

Oplægget førte til en god snak om, hvor uoverskueligt, det kan være at komme hjem efter endt behandling. Lysten til for eksempel rengøring kan være på et meget lille sted. På den måde kom vi frem til det forslag, at opdele opgaverne, så de blev mere overkommelige. Køleskabet kunne ses som en opgave i sig selv og når det er klaret, så glæde sig over det lykkedes. I det hele taget opsæt mål, du kan være tilfreds med, når de er klaret.

Det omkring rengøring kan jeg personligt forholde mig til. Netop fordi der kommer folk i mit hjem, fastholder jeg en vis standard og når lysten mangler, har jeg brugt at lave aftaler med mig selv. For eksempel ikke at gå ud til det, jeg gerne vil, hvis ikke køkkenet er ordnet inden. Som følge af den terapi, jeg som psykisk medmisbruger, modtog af Sydgården, nåede jeg frem til, at den bedste vej frem for mig, var at blive skilt og leve for mig selv, så det at starte et nyt livsafsnit er noget, jeg kan nikke genkendende til.

Personer omkring mig måtte jeg tage afsked med, fordi de ikke gav mig noget positivt. Andre genoptog jeg kontakt med og ikke mindst meldte jeg mig ind i et netværk for voksne i den by, jeg flyttede til. Jeg har i dag et godt netværk og lever et indholdsrigt liv med nye interesseområder. Sydgården og Sydgårdens Venner er også en del af mit nuværende liv og denne Netværksaften fik jeg igen som ved tidligere Netværksaftener et stort udbytte med hjem og fornemmede også, at de indskrevne fik noget med på vejen til det kommende liv efter behandlingen på Sydgården.

Anne-Grethe

Tilbage til SGV Forsiden