KV web red. 22.02.2009

Diamanten

Fra Netværksaften mandag 2. februar 2009

Mandag 2. feb. deltog jeg i et igen udbytterigt netværksmøde, hvor Lene Holm, der er ansat på Sydgården men aktuelt udlånt til KFUM's Sociale Arbejde som projektleder for Projekt Broen, holdt oplæg og ledede aftenens forløb.

Denne aften deltog såvel indskrevne beboere, tidligere indskrevne og pårørende og Lene formåede på en god måde at inddrage og berøre relevante områder for os alle også i relation til det, den enkelte havde nævnt om sig selv ved præsentationsrunden i starten af mødet.

Lene fortalte lidt om sit arbejde i Projekt Broen, der nu nærmer sig afslutningen af de planlagte 4 år for projektet. Projektet går kort ud på at nå såvel de aktive som afholdende misbrugere, der kommer i de sociale caféer og tilbyde dem støtte og behandling i caféernes åbningstider - Mere uddybende kan læses på www.sydgaarden.dk  hvor der også er en henvisning til KFUM's Sociale Arbejde generelt.

Lene fortalte også om, hvor vigtigt der er for såvel misbruger som pårørende at stå ved deres følelser og kom ind på, hvor vigtigt det er, at ikke alene misbruger men også pårørende arbejder med egen udvikling.

Så blev vi kastet ud i en øvelse, hvor vi alle blev udstyret med en seddel med to spørgsmål. Vi skulle nu gå rundt i lokalet og når Lene sagde "stop", danne par to og to og på skift stille hinanden et af spørgsmålene på sedlen. Derefter byttede vi sedler, så nye spørgsmål kom frem, når næste par blev dannet.

Spørgsmålene skulle besvares ærligt og var egentlig meget personlige og ikke sådanne vi almindeligvis ville stille til en, vi måske snakkede med for første gang. Det blev derfor en god øvelse i at føle, tænke, mærke og handle.

For mig blev det en meget positiv oplevelse, da det at føle, tænke, mærke og handle er et område, jeg arbejder meget med i min udvikling som pårørende. Jeg oplevede denne aften, at jeg ærligt stod ved mine følelser og svarede spontant i relation hertil.

Efterfølgende fik vi en snak om, hvordan det havde været at lave øvelsen og Lene uddybede den med hendes uddybning af Diamanten.

Til belysning af ovenstående diamant er her et af svarene fra snakken efter øvelsen:

FØLER: glad    MÆRKER: vibrationer (føles godt)    TÆNKER: godt de andre griner    HANDLER: griner

(Oplevelsen var positiv, gav glæde og var konstruktiv)

Enhver oplevelse vil gå igennem processen følelse, tænkning, mærkning og handling (rækkefølgen mellem tænke, føle, mærke, handle kan være forskellig) og øvelsen går ud på at lytte til, hvad jeg mærker og føler og handle ud fra dette. Vi vil altid tænke over det, men her gælder det om ikke at lade tanker om "Hvad tænker de andre? Hvad er rigtig og forkert tillært?" overskygge det, vi reelt føler og mærker, er det rigtige for os. Kun ved at handle på, hvad vi føler/mærker, er vi ærlige overfor os selv og handler på den måde, der er godt for os.

Lene havde planlagt at afslutte klokken 20, hvad ikke helt holdt. Men jeg fornemmede ikke, at nogen af os følte, tiden var for lang og der var kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Herfra en stor hilsen og tak til Lene for en god oplevelse.

Anne-Grethe

pårørende

Tilbage til: Netværksaftener