KVG 30.04.2009 + 8. maj 2009

Befrielse

Omkring et oplæg ved Jørgen Nissen, tidligere terapeut på Sydgården

Sydgårdens Venners Netværksaften 4. maj 2009

Referat ved Anne-Grethe

4. maj - mærkedagen for Danmarks befrielse - var indgangsvinklen til Sydgårdens Venners Netværksaften i maj 2009 og blev af deltagerne startet med sang og de kendte ord:

"En lærke letted' og tusind fulgte og med ét var luften et væld af sang"

Blandt de deltagende indskrevne og udskrevne misbrugere og pårørende var der en, som havde oplevet Danmarks befrielse. Men vi har vel alle oplevet den voldsomme historiske begivenhed, som terror angrebet 11. september på World Trade Center var og husker, hvem vi var sammen med hvor og hvad vi følte den dag. Mærkedage huskes og en mærkedag kan også være den dag, hvor beslutningen om at afslutte misbrug, blev truffet.

Denne beslutning om at stoppe misbruget (set som en slags besættelse af alkohol/stoffer) og ikke mere ville lade sig styre af det, kan give en følelse af frigørelse og befrielse og hvis det lykkes at blive fri, være en mærkedag i ens liv, ens livshistorie.

De fleste børn er undfanget, født og opvokset i kærlighed, selv om opdragelsen ikke altid har været på en lige heldig måde. Barndommen er en del af vores livshistorie og kendsgerningerne heri kan vi ikke slette. Men vi kan arbejde med og ændre på den virkning, den har på os.

Jørgen fortalte om en misbruger, der havde udtrykt sig i et maleri. På maleriet blev der kigget ud af forruden i en bil. Perspektiv - se fremad. Men for at orientere sig og køre forsvarligt er det også nødvendigt at bruge bakspejlet.

 

Når man ser bagud i sin livshistorie, er det vigtigt ikke "bare" at hænge sig negativt i det, der var, men også prøve at se oplevelserne i øjnene, arbejde med dem og få løst op for knuderne. Finde de positive ting i fortid, løse knuder og fylde rygsækken med positive oplevelser fjerner ikke kendsgerningerne i livshistorien, men historien ændres ved, at der arbejdes aktivt og ærligt med den.

Jeg har som medmisbruger også min historie og blev medmisbruger i kærlighed og hævede mit selvværd ved at være omsorgsgiver. Jeg beskyttede mig mod mine egne følelser ved at tage mig af andres. Der er i alle kredse, selv hvor der arbejdes meget med omsorg og hjælp til andre, en tilbøjelighed til at bevare et glansbillede og ikke stå ved ens egne følelser. Mandag morgen, hvor jeg møder ind efter weekend, hører jeg tit standardsvaret: "Jo tak, har haft en god weekend", skønt det er ret usandsynligt, at alle på arbejdspladsen har haft en totalt ok weekend. Vi vil ikke stå ved vores følelser og se de andres af angst for den åbning og sårbarhed, der kunne blive resultatet.

Efter en pause samledes vi alle igen og havde en god snak, spørgsmål og kommentarer omkring Jørgens oplæg.

Jeg fandt ud af ved at se tilbage og det negative i øjnene, føle det og ændre det, at jeg kan om ikke fjerne kendsgerningerne, så dog ændre min opfattelse i positiv retning og få mere selvværd ved at skrive min livshistorie om. Ved at føle ændringen helt ned i maven, komme i kontakt med følelserne, slippe vreden, frigives energi.

At ønske ændring og få gang i den kan måske spejlet og "smiley" systemet:

Se dig selv i spejlet hver morgen, sæt mål og tag beslutning om, hvilken "smiley" den dag skal være. Kig i spejlet igen om aftenen. Lykkedes det? Hvilken dag blev det? Ved at være bevidst og arbejde hermed og være i kontakt med sine følelser, øges antallet af smile dage og selvværdet.

Ja. Jeg vil være stolt af mig selv og alle de tilstedeværende kunne tilslutte sig at være stolte af at sidde på Sydgården den aften. Personligt tror jeg, det er, fordi vi følte os glade og stolte over det arbejde, vi gør med os selv. Vi arbejder med at skrive vor historie om.

Jeg er ret sikker på at få et mere blandet svar, hvis jeg spurgte folk ude i byen, om der var nogen grund til at føle sig stolt over at sidde sammen på et misbrugsbehandlingshjem, så for mig er det også en bekræftelse på det positive, der sker for en selv i forløbet med at omskrive egen livshistorie.

At fastholde afholdenhed, at være clean efter en udskrivelse kræver også at tolke egne følelser og tanker, være åben men selv udvælge i hvor høj grad i den kreds, man aktuelt er i. Åbenhed er vigtig. Man kan foretrække at kende folk først og at de skal være en væsentlig del af ens liv. - Hvis for eksempel jeg møder nogen en enkelt gang, vil jeg have ret til at vælge, at jeg ikke "gider" drage dem ind i min forhistorie. Et nyt arbejde behøver ikke at starte med at fortælle om, at jeg var misbruger. Til en julefrokost måske. Jeg lyver aldrig herom men bruger andre formuleringer som: "Nej tak. Ingen drink til mig, jeg har fået, hvad jeg skal have i mit liv."

Hvis man er ude, hvor der serveres alkohol, kan det være godt at have en plan B for, hvad man vil gøre, hvis det bliver for meget. Jørgen foreslog omkring det at færdes i kredse med misbrug, at man kunne følges sammen med nogen. En oplagt mulighed den Netværksaften var, at man tog til lysfesten for Danmarks befrielse på Haderslev kaserne, hvad en flok indskrevne også gjorde og nød oplevelsen over en sodavand, imens vi andre tog en snak over kaffen bagefter.

Ligeledes opfordrede Jørgen også til at bruge det netværk og de tilbud, der er i Sydgårdens Venner, blandt andet tilbuddet om at få en kontaktperson. Børn og unge tilbydes også hjælp og støtte gennem Sydgårdens Venners Børn og Unge kurser.

Igen var det en rigtig god oplevelse at deltage i Sydgårdens Venners Netværksaften og personligt følte jeg, at det var en af de aftener, hvor der virkelig blev snakket meget i pauser, efter oplægget, ved kaffen og igen, da en del af flokken vendte hjem fra Lysfesten på Haderslev kaserne. Det blev sent men bestemt udbytterigt.

Med venlig hilsen

Anne-Grethe

Omkring dette referat vil jeg lige tilføje, at emnet berørte mig meget personligt og er derfor krydret med egne og andres kommentarer under og efter selve oplægget. Derfor må det ikke tages som alene et referat af det oplæg, Jørgen kom med. Tak til alle for en god aften og udbytterige timer og til Jørgen for et godt oplæg hertil.

Tilbage til SGV forside