IS/KJVG 23.04.2017

Formandens beretning til SGV's Generalforsamling 8. april 2017

 

Dette er min første beretning som formand for Sydgårdens Venners Bestyrelse. Jeg er stadig dybt beæret over at få tildelt denne titel og prøver at efterleve opgaven på bedste vis.

Da jeg kom ind i bestyrelsen sad Anne-Grete, Uwe og Ole der og jeg erfarede hurtigt, at de tiltag, der gerne skulle være i bestyrelsen var umulig, med så få bestyrelsesmedlemmer. Det var derfor en vigtig opgave at udbrede kendskabet til bestyrelsen og det arbejde vi gerne vil udføre i forlængelse af behandlingstilbuddet på Sydgården til glæde for både misbruger og pårørende.

Det var en stor glæde, at bestyrelsen blev tilført 3 nye medlemmer ved sidste generalforsamling og det gav fornyede kræfter og mod på nye arbejdsopgaver. Senere trådte et medlem ud igen, men vi er stadig 6 bestyrelsesmedlemmer og vil gerne have flere med, også gerne pårørende.

3 ”gamle” erfarne bestyrelsesmedlemmer og 3 nye skulle finde sammen om arbejdet i bestyrelsen. Må indrømme at det har taget tid, bl.a. fordi der er blevet lavet utroligt meget godt forarbejde i Sydgårdens Venners Bestyrelse tidligere, men det var gået i stå på grund af de få bestyrelsesmedlemmer. Dette forarbejde skulle vi nye have kendskab til og vi ville også gerne sætte vores præg på det. Vi har haft maraton møder på Sydgården, men kan til denne Generalforsamling uddele en mappe til nye bestyrelsesmedlemmer, hvor meget af det vi nye ikke vidste, står. Det vil sige grundlaget for vores samarbejde og på hvilken måde vi arbejder og beslutter, er vedtaget og er på skrift.

Vi har besluttet, at de gode aktiviteter vi kørte med i forvejen, nemlig netværksaftener på Sydgården fortsætter, selvom der har været diskussion på grund af få deltagere. Vores sommerlejr har været en succes og den vil vi også bibeholde. Juleturen har i mange år også været et tilløbsstykke. I år faldt den på et dumt tidspunkt, nemlig sammen med familie/vennedage. Vi skal på kommende møder diskutere, om den skal foregå tidligere og hvad der skal være indholdet i den.

Vores nye tiltag Støtte/kontakt funktion for nylig udskrevne fra Sydgården og pårørende fik vi gang i 2016. Vi havde brug for at lave vores egne erfaringer i gruppen, inden vi kunne hente flere støtte/kontakt personer ind. Det er også formuleret nu og retningslinjer indgår i vores nye mappe. Vi er lige nu 3 personer på Støtte/kontakt funktionen for misbrugere og har en på pårørende delen. Arbejder på at få flere med. Alle kan følge med i, hvad der sker der samt præsentationen af nye støtte & hjælp personer på Sydgårdens Venners hjemmeside.

Se dette link: Støtte & Hjælp folderen

Vi har en dygtig mand, der redigerer og sætter ind på Sydgårdens Venners hjemmeside, Klaus Vilhelm. Jeg har et godt samarbejde med ham.

Vi har i bestyrelsen genoptaget et tidligere tiltag, nemlig deltagelse i Venne/familiedag. Det er en spændende dag at deltage i og giver os kendskab til beboere og pårørende. Vi får altid lejlighed og tid til at præsentere os på dagen og fortælle, hvad vi kan byde ind og hjælpe med. Vi uddeler også foldere med relevante oplysninger og henvisninger til SGV på FaceBook og vores hjemmeside.

Vi holder vores møder på Sydgården og det betyder kørsel for os, der ikke bor lige i nærheden. Jeg personligt, tror det er godt rent fysisk med placeringen, da vi så får en mere naturlig gang på Sydgården, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Samtidig med at nye brugere af stedet får mulighed for at hilse på os og vi får en fornemmelse af, hvad der sker på stedet. Ud over vores fysiske møder mailer vi sammen og taler i telefon. Vi har 4 møder mindst om året.

Mange spørger, om det er et stort arbejde at være i bestyrelsen. Det forgangne år har vi haft nok at se til, dels fordi vi var 3 nye, der skulle finde vores plads i bestyrelsen og vi alle i bestyrelsen skulle finde vores samarbejdsmetode. Meget arbejde tror jeg bliver lettere nu, hvor vi kan hente mange svar i vores bestyrelsesmappe og det giver kræfter til at tage fat på vores visioner, jeg vil komme nærmere ind på under fremtidigt arbejde.

Selvom vi har en kasserer, Anne-Grete, må jeg komme ind på økonomien, ikke i detaljer. Vi har brug for penge for at lave aktiviteter og disse får vi igennem fondssøgninger. Vores overordnede tanke omkring de aktiviteter vi sætter i gang, skal være, at det ikke er økonomien, der afholder folk i at deltage, derfor den lille brugerbetaling.  Ligeledes kontingent delen, nu 125 kr. for at være medlem af Sydgårdens Venner.

Til slut vil jeg fortælle, at vi som bestyrelse for Sydgårdens Venner fik invitation til Sydgårdens  30 års jubilæum d. 24. februar 2017. Det var en bevægende og dejlig aften med sange, taler og underholdning musikalsk med orkesteret Banditterne. Der var festligt pyntet op og vi fik udsøgt middag.

Læs mere i dette link: Sydgården 30 år

Formand for Sydgårdens Venners Bestyrelse

Inge Schlebaum

Glyngøre d 8/4 2017.

Tilbage til: Orientering fra formanden

Tilbage til SGV forside